Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Szacowanie ryzyka | Sprzęt ochrony oczu i twarzy

Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem podczerwonym

Do ochrony przed promieniowaniem podczerwonym służą filtry montowane w okularach, goglach lub osłonach twarzy.

Opcjonalnie filtry chroniące przed promieniowaniem podczerwonym mogą zapewniać niezakłócone rozpoznawanie kolorów. Dla tego typu filtrów pomiędzy 500 nm a 650 nm widmowy współczynnik przepuszczania powinien być nie mniejszy niż 0,2 τv, a względny wizualny iloraz osłabienia Q, dla sygnałów świetlnych czerwonego, żółtego, zielonego i niebieskiego powinien być nie mniejszy niż 0,8.

Filtry, dla których deklaruje się zwiększony współczynnik odbicia w podczerwieni, powinny mieć średni widmowy współczynnik odbicia większy niż 60 % dla zakresu długości fali od 780 nm do 2 000 nm. Filtry, które spełniają to wymaganie mogą być oznakowane „oznaczenie   R”

Wskazówki dotyczące doboru i użytkowania
  • Filtry powinny być zamontowane w odpowiedniej ochronie oczu (spełniającej wymagania normy PN-EN 166) [2];
  • Kiedy poziom promieniowania jest bardzo wysoki, zalecane jest użycie filtrów mających powierzchnie odbijającą promieniowanie podczerwone, gdyż zmniejsza to wzrost temperatury filtru.
  • Dla procesów, przy których ważne jest dobre rozpoznawanie kolorów, zalecane jest używanie filtrów zapewniających lepsze rozpoznawanie kolorów.

Oznaczenia filtrów przeznaczone do typowych zastosowań przedstawiono w tabeli 1

Tab. 1 Przeznaczenie, właściwości i typowe zastosowania filtrów chroniących przed promieniowaniem podczerwonym [1]

OznaczenieTypowe zastosowanie dla źródeł światła o średniej temperaturze, °C

4-1,2
4-1,4
4-1,7
4-2
4-2,5
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10

do 1050
1070
1090
1110
1150
1190
1290
1390
1510
1650
1810
1990
2220

Literatura
1. PN-EN 171
2. PN-EN 166

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP