Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Tydzień Walki z Hałasem | Plakat Tygodnia | Konkurs plastyczny dla dzieci | Wystawa plakatów "Hałas" | Szkolenie dla przedsiębiorstw | Porozmawiajmy o hałasie | Finał Tygodnia Walki z Hałasem | Zdjęcia

Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VI szkół puławskich podstawowych pn.: „Stop hałasowi”


Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy i Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.Hałas oddziałuje na niemal wszystkich mieszkańców Ziemi – „atakuje” człowieka w domu, w pracy, w szkole, na ulicy, nawet w czasie relaksu i wypoczynku. Hałas wpływa szkodliwie również na układ nerwowy człowieka oraz stan i funkcje wielu narządów wewnętrznych. Będąc źródłem stresu, może przyczyniać się do rozwoju różnego typu chorób psychosomatycznych. Hałas jako czynnik uciążliwy może utrudniać pracę oraz obniżać jej jakość i wydajność. Powodując zmniejszenie koncentracji uwagi, zakłócając porozumiewanie się i odbiór dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, może być przyczyną wypadków, z ich przykrymi konsekwencjami dla ludzi, a także stratami materialnymi. Hałas może też zakłócać sen i wypoczynek. Dlatego też na całym świecie prowadzone są działania dotyczące zwalczania hałasu. My też zastanówmy się, jak zwalczać hałas w naszym własnym otoczeniu.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do „zmierzenia się z problemem hałasu, do twórczego zinterpretowania problemu hałasu – jako niebezpieczeństwa obecnego zarówno w miejscu pracy, nauki oraz odpoczynku, do tworzenia środowiska przyjaznego naszym uszom, bardziej cichego.

Uczestnicy: Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

Czas trwania konkursu:   9 maja – 31 maja 2005 r.
Etap szkolny konkursu poprowadzą nauczyciele – opiekunowie konkursu – wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły. Oni też wyłonią (do 30 maja br.) spośród wszystkich prac w swojej szkole – 10 najlepszych. Następnie przekażą wyłonione prace - w dniu 31 maja br. – do Domu Kultury

Dane techniczne: Prace należy wykonać na papierze formatu A-4 lub A-3 (mały lub duży blok rysunkowy) dowolną techniką – farby, kredki, wydzieranki, naklejanki. Na odwrocie rysunku należy napisać swoje imię nazwisko, numer klasy i numer szkoły.

Termin posiedzenia Jury konkursu: 3 czerwca 2005 r.

Jury konkursu – oceniając pracę - weźmie pod uwagę: oryginalność pomysłu, technikę, wyrazistość znaku plastycznego, siłę wyrazu, kompozycję.

Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i wykorzystywania prac rysunkowych w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych.

Kalendarium

9 maja 2005 r. rozpoczęcie konkursu

25-30  maja 2005 r. termin składania prac u wytypowanych w szkołach
nauczycieli

30 maja 2005 r. I etap oceny prac konkursowych – w szkołach - wyłonienie 10 najlepszych rysunków

31 maja 2005 r. złożenie wyłonionych z siedmiu szkół prac rysunkowych dzieci w Domu Kultury

3 czerwca 2005 r. II etap oceny prac konkursowych – posiedzenie Jury konkursu w Domu Kultury (liczba prac – ok. 70)

5 czerwca 2005 r. PIKNIK rozdanie nagród laureatom konkursu (3 nagrody główne i 11 wyróżnień)

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Marta Derlicka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,  tel. (022) 623 36 86; (0) 602 888 787; e-mail:  mader@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP