Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wstęp | Edukacja BHP dzieci w wieku przedszkolnym | Edukacja BHP dzieci w wieku wczesnoszkolnym


Edukacja bhp dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Materiały wspomagające edukację dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznych zachowań mają służyć jako  pomoc w kształtowaniu w dzieciach zachowań probezpiecznych. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to najbardziej właściwy okres dla zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw. Wytwarzanie u dzieci przyzwyczajeń jest ogromnie ważne, ponieważ stanowią one podstawę zachowań. Nabywanie umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków powinno – zwłaszcza w początkowej fazie życia – łączyć się z przyjemnością, żartem, humorem, zabawą.

„Przyzwyczajenie” to skłonność do określonego zachowania się oparta na jakimś nawyku i na wytworzonej potrzebie jego powtarzania. Znaczenie pojęć – „nawyk” i „przyzwyczajenie” w potocznym języku przenika się wzajemnie np. nawyk dokładnego mycia się przyzwyczaja do czystości. Różnica między nawykiem a przyzwyczajeniem polega więc na tym, że nawyk przeradza się stopniowo w potrzebę i przyzwyczajenie. Z drugiej strony potrzeby łatwo wiodą do nawyków, a nawyki łatwo wytwarzają w człowieku przyzwyczajenie i potrzebę .

Zaprojektowane i opracowane materiały wspomagające edukację dzieci na temat bezpiecznych zachowań mogą spełniać różnorodne funkcje. Przede wszystkim funkcję „zabawową”. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to czas najintensywniejszego rozwoju umysłowego, ruchowego i społecznego dziecka. W tym okresie życia podstawą jego edukacji oraz zasadniczym przejawem wszelkiej aktywności jest zabawa. Zabawa umożliwia dziecku poznanie świata społecznego, zrozumienia różnych ról społecznych, a także swojej roli w życiu. W swobodnym działaniu podejmowanym dla własnej przyjemności dziecko zaspokaja swoje potrzeby psychiczne: potrzebę aktywności, uczucia, kontaktu. Udane zabawy dodają dziecku wiary we własne możliwości, wpływają także na stopniowe kształtowanie się optymistycznego stosunku do świata i ludzi. Zabawa ma zatem wielkie znaczenie dla dobrego samopoczucia dziecka i zachowania jego równowagi psychicznej, stanowi również podstawową formę aktywności dziecka.

Zaprojektowane materiały wspomagające edukację dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań skierowane są do dwóch grup wiekowych  - przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyżej wymienione materiały obejmują:

Książeczki do malowania

Książeczki do malowania spełniają wiele zadań. Zawarte w nich historyjki obrazkowe, rysunki, znaki poświęcone tematyce bezpiecznych zachowań przeznaczone są do kolorowania, ale też stanowią świetny pretekst do rozmów dorosłych z dziećmi na ten właśnie temat. Nauczyciel może wprowadzać dziecko w świat symboli graficznych, uczyć odczytywania historii obrazkowych. Obrazki odwołują się do dziecięcych doświadczeń. Treść historyjek może być tematem rozmowy z dziećmi – prawdziwej rozmowy, w której każda uczestnicząca w niej osoba – dziecko i dorosły – pyta i odpowiada, snuje przypuszczenia, wyciąga wnioski, formułuje pewne sądy. Obrazki są ważnym środkiem edukacyjnym - odgrywają znaczącą rolę w kształceniu uwagi, spostrzegawczości, pamięci, wyobraźni. Pobudzają dziecko do myślenia oraz do mówienia o tym, jakie myśli mu nasuwa oglądanie danego obrazka, gdy obserwuje to, co na obrazku widać i gdy stara się ogarnąć i zrozumieć jego treść.

Gry edukacyjne

Gry edukacyjne poświęcone problematyce bezpiecznych zachowań mają za zadanie utrwalanie wiadomości zdobytych na ten temat przez dzieci w czasie zajęć szkolnych czy przedszkolnych. Mają też za zadanie pomóc w przyzwyczajaniu do prawidłowych zachowań, wytwarzaniu nawyków zachowań bezpiecznych.
Gry wyposażają dziecko w doświadczenia potrzebne do aktywnego i świadomego postrzegania rzeczywistości – zdarzeń, sytuacji, procesów. Wdrażają dziecko do podejmowania samodzielnych zadań, jak również do zgodnego współdziałania w zespole.

Puzzle
Puzzle poświęcone problematyce bezpiecznych zachowań, podobnie jak gry, mają za zadanie utrwalanie wiedzy na temat zagrożeń i sposobów ich unikania, wiadomości zdobytych w czasie zajęć szkolnych czy przedszkolnych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP