Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Oferta Krajowego Centrum CIS | Oferta Międzynarodowego Centrum CIS | Współpracownicy Krajowego Centrum CIS | Anglojęzyczna baza danych polskiego piśmiennictwa o bhp (OSH-BHP) | Numery CIS Newsletter | Linki | Wybrane bazy danych

Krajowe Centrum CIS
Nowości z zagranicy


Wybrane nowości z biuletynu „CIS Newsletter”, nr 195, grudzień 2005

Firmy brytyjskie twierdzą, iż czas stanowi główną przeszkodę w lepszym rozwiązywaniu kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Witryna internetowa businesslink.gov.uk
wprowadza nowe narzędzie mające pomóc firmom w tej dziedzinie


Wyniki nowych badań, przeprowadzonych przez businesslink.gov.uk, rządową witrynę udzielającą praktycznych porad małym i średnim przedsiębiorstwom pokazały, że firmy za największą przeszkodę we wdrażaniu w pełni działań BHP uznają brak czasu. Siedemdziesiąt dwa procent spośród zbadanych 275 firm podało czas, jako główną przeszkodę w poprawie procesów bezpieczeństwa i higieny pracy; potem wymieniano koszty (50%) i brak świadomości personelu (35%).

Aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu tych barier oraz poprawić stan bezpieczeństwa i higieny, businesslink.gov.uk wprowadziła wskaźnik dbałości o BHP.
www.businesslink.gov.uk/healthsafetyindicator

Opracowane we współpracy z Health and Safety Executive (HSE), Departament of Work and Pensions (DWP) oraz Associations of British Insurers (ABI) to bezpłatne i poufne narzędzie stanowić będzie punkt odniesienia do innych firm tej samej wielkości, działających w tej samej branży. Umożliwi ono również przedsiębiorcom współdziałanie z agentami ubezpieczeniowymi w kierunku uzyskania dla firm najlepszych możliwych warunków.

Ankieta wykazała także, że głównym motorem działań w kierunku polepszenia warunków BHP są przede wszystkim pracownicy socjalni (70%); kolejnym czynnikiem okazała się potencjalna redukcja kosztów poprzez uzyskanie niższych stawek ubezpieczeniowych (56%), a następnym większa produktywność (48%). Jednak firmy, być może zapominają o redukcji własnych wydatków; ponad połowa przebadanych firm (56%) nie uważa, że aktualna działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mogłaby przynieść oszczędności; niemal jedna czwarta przedsiębiorstw (22%) nie wie, jak oszczędzać.

Wprowadzając wskaźnik dbałości o BHP, Jonathan Hollow, edytor portalu businesslink.gov.uk powiedział: „Choć firmy robią prawdziwy postęp w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, przy czym niemal 40% ankietowanych twierdzi, iż w pełni respektuje zasady BHP, to jednak dwie trzecie przedsiębiorstw uważa, że może zrobić więcej w zakresie poprawy swych działań w tej dziedzinie lub utrzymuje, że jedynie stosuje się do minimalnych wymogów prawnych. Nowe narzędzie portalu businesslink.gov.uk, poprzez współpracę z partnerami z rządu i z sektora prywatnego może pomóc firmom zrozumieć zalety oraz oszczędności, jakie działania z zakresu BHP mogą z czasem i w sposób efektywny przynieść”.

Alain Morley, doradca strategiczny HSE dodał: „HSE pragnie zachęcać małe i  średnie firmy, by uświadomiły sobie korzyści, jakie może przynieść właściwe wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby wspomóc nasze działania w tym względzie utworzyliśmy wskaźnik, który pomoże małym i średnim przedsiębiorstwom w określeniu, w jakim punkcie się znajdują. Zalecamy wszystkim takim firmom, aby spróbowały go zastosować. Jest on narzędziem odpowiednim, anonimowym i bezpłatnym. Co tu jest do stracenia?”

Justin Jacobs, szef ds. roszczeń Stowarzyszenia ABI powiedział: „Ubezpieczyciele uważają, że wskaźnik dbałości o zasady BHP to bardzo pożyteczne narzędzie, pozwalające firmom na dokonanie oceny oraz ustalenie wzorca w zakresie działań w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz na określenie, gdzie ubezpieczyciele są skłonni podjąć pozytywne ryzyko. Przyczyni się to do uświadomienia sobie przez nich faktu, iż dbałość o dobre zdrowie i bezpieczeństwo pracowników to rozsądne działanie biznesowe”.

Więcej informacji o wskaźniku dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy można znaleźć na następującej witrynie internetowej: www.businesslink.gov.uk

Business Link to portal zarządzany przez firmę DTI, który dostarcza informacji oraz udziela bezstronnego wsparcia nowym i już istniejącym firmom. Działa on na rzecz pomagania firmom w zakresie wprowadzania innowacji, ulepszeń oraz rozwoju i staje się coraz bardziej konkurencyjny, dzięki zapewnianiu szybkich i łatwych łączy z wieloma usługami wspierającymi biznes prywatny, państwowy oraz działania woluntarystyczne. Na szczeblu krajowym, w latach 2004/2005 Business Link udzielił wsparcia ponad 670,000 firm, spośród których niemal 500,000 stanowiły firmy już działające. Usługi Business Link dostępne są na terenie Anglii za pomocą kontaktu telefonicznego, poprzez połączenie się z numerem 0845 600 9 006.

Krajowa witryna internetowa www.businesslink.gov.uk zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich istotnych informacji, porad, funduszy i szkoleń prowadzonych przez agendy rządowe i sektor biznesowy. Jako jedna z głównych stron skierowanych do małych firm, odwiedzana jest ona co miesiąc przez ponad 600,000 osób zaangażowanych w działalność biznesową.

Powrót do badań

Poradnik w zakresie oceniania skuteczności działań mających zapobiegać urazom w miejscu pracy: Jak pokazać, iż zabezpieczenia naprawdę działają


Choć ukazała się jakiś czas temu, książka ta może być interesująca dla studentów, badaczy i praktyków. Jej celem jest dostarczenie im narzędzi i koncepcji niezbędnych przy dokonywaniu systematycznej oceny inicjatyw w zakresie zapobiegania urazom, jak również  programów zajmujących się bezpieczeństwem. Skuteczna ocena wzmocni dyscyplinę w obszarze bezpieczeństwa zawodowego poprzez stworzenie zasobu wiedzy opartej na naukowych dowodach, którą można będzie z powodzeniem zastosować w miejscu pracy.

Wiedza ta stanowić będzie solidny fundament pod pozytywne działania w zakresie bezpieczeństwa, jak również kopalnię informacji na temat powstających norm i regulacji. Budowanie takiej bazy informacyjnej pomoże praktykom uniknąć pokusy przyjmowania procedur z zakresu BHP jedynie dlatego, iż wydają się „w sposób naturalny oczywiste”, choć „nie ma na to naukowych dowodów”.

Osoby korzystające z poradnika zachęcane są do demonstrowania najsilniejszych z dostępnych dowodów na konieczność działania poprzez mierzenie efektów w zakresie bezpieczeństwa w formie eksperymentalnego projektu. Jeśli nawet nie osiągnie się najwyższego poziomu bezpieczeństwa i tak uzyska się wiele pożytecznych informacji poprzez stosowanie się do zaleceń zawartych w poradniku. Poprzez korzystanie z tej książki, problematyka związana z bezpieczeństwem stanie się równie powszechna, jak wiedza z innych dziedzin, choćby z zakresu medycyny klinicznej, gdzie informacje szacunkowe są coraz powszechniej dostępne oraz pozwoli na podejmowanie decyzji opartych na dowodach.

Poradnik ten będzie pomocą dla specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa pracy w zakresie skuteczności stosowanych ocen.

Aby pobrać książkę- proszę kliknąć: www.monash.edu.au/muarc/pso/safetybk.pdf (2.5 MB)

Poradnik w zakresie oceniania skuteczności działań mających zapobiegać urazom w miejscu pracy: Jak pokazać, iż zabezpieczenia naprawdę działają
Lynda S. Robson, Harry S. Shannon, Linda M. Goldenhar, Andrew R. Hale
Wydana przez NIOSH i inne organizacje

Wiadomości ze USA

18-20 kwietnia 2006 L’Enfant Plaza Hotel, Waszyngton


Sympozjum NORA 2006 zgromadzi badaczy, strony zainteresowane i decydentów z sektora państwowego i prywatnego na uroczystościach z okazji zakończenia pierwszej dekady działalności programu NORA oraz inauguracji planów na kolejną dekadę badań spod tego znaku. Wydarzenie to, piąte już z kolei, skoncentruje się na naukowych prezentacjach omawiających pierwotne 21 priorytetów NORA, przy jednoczesnym zawiązywaniu nowych partnerskich kontaktów badawczych. W programie jest też specjalny raut dla upamiętnienia 35 Rocznicy Ustawy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy z 1970 roku.


Rejestracja uczestników sympozjum odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny NORA: www.cdc.gov/niosh/nora/symp06.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sympozjum, należy odwiedzić witrynę internetową NORA lub przesłać wiadomość elektroniczną na adres koordynatora NORA noracoordinator@cdc.gov.

Wiadomości z Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)

Lista chorób zawodowych


Dział Międzynarodowego Biura Pracy „SafeWork” przygotował trzy dokumenty robocze na spotkanie ekspertów ds.  uaktualniania listy chorób zawodowych, które odbyło się w dniach 13-20 grudnia 2005 w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Pragniemy poinformować, iż owe trzy dokumenty dostępne są obecnie na witrynie internetowej SafeWork:
www.ilo.org/public/english/protection/safework/health/expmtg05/english/index/htm ( w języku angielskim)
www.ilo.org/public/english/protection/safework/health/expmtg05/french/index/htm (w języku francuskim)
www.ilo.org/public/english/protection/safework/health/expmtg05/spanish/index.htm (w języku hiszpańskim)

Europejskie filmy na Festiwalu Filmowym w Orlando

Europejskie filmy zdobyły główne nagrody na 6. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, zorganizowanym w Orlando na Florydzie w trakcie trwania 17. Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Międzynarodowe jury nie miało żadnych wątpliwości, kto powinien otrzymać pierwszą nagrodę. Film zatytułowany Dochodzenie prowadzone przez agenta BI007: biologiczne zagrożenia w pracy, wyprodukowany przez INRS z Francji przedstawia bio-agenta 007, który pospiesza na pomoc w wyjaśnianiu skomplikowanych kwestii, dotyczących ryzyka biologicznego w miejscu pracy. W filmie wykorzystano animację niosącą klarowne przesłanie, znakomite efekty graficzne oraz doskonale napisany scenariusz.

Drugą nagrodę pierwszą przyznano krótkiej reklamówce telewizyjnej autorstwa firmy SUVA ze Szwajcarii, która stanowi jeden z elementów wysokiej jakości serii, przekazującej w formie rozrywkowej bardzo poważne treści. Zwycięska reklamówka zatytułowana Der Schutzhelm pokazuje pracownika budowlanego w zabawnej sekwencji z jasnym przesłaniem – „zawsze noś kask ochronny!”. Jury zachęcało firmę SUVA do kontynuowania produkcji znakomitej serii krótkich spotów.

Peter Rimmer, przewodniczący jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego powiedział: „Ruchomy obraz to znakomita forma komunikacji – uczulania na pewne kwestie, informowania, szkolenia i edukowania, jak również zmieniania postaw i zachowań. Dlatego wyrażamy wszystkim uczestnikom festiwalu posługującym się tym medium nasze uznanie za sięganie po kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmowany wysiłek, by sytuację w tym obszarze ulepszać”.

Jury przyznało także cztery nagrody drugie. Jedną uhonorowano film wyprodukowany przez Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, zatytułowany Worksmart (Pracuj mądrze). Ten film to kompilacja serii krótkich reklam telewizyjnych, w których występują autentyczni ludzie opowiadający prawdziwe historie o swych doświadczeniach z wypadków, sytuacji, w których nieomal doszło do wypadku oraz utracie zdrowia w pracy. Jury pochwaliło styl, techniki produkcyjne oraz wielorakość tematyczną tego zbioru.
Druga nagroda druga powędrowała do Finlandii za film wyprodukowany przez wytwórnię Outokumpu, zatytułowany Seven (Siedem). Jest to historia ofiary wypadku w miejscu pracy, która opisuje siedem wypadków oraz siedem różnych typów zachowań, które do nich doprowadziły. Jury oceniło wysoko ten film jako doskonały przykład umiejętnej relacji oraz wykorzystania żywych, czasami nawet szokujących obrazów, by opowiedzieć emocjonalną historię.

Jury było także pod wrażeniem filmu wyprodukowanego przez MOP, pokazującego niebezpieczeństwa i ryzyko w branży budowlanej w Indiach. Film może stać się potencjalnie silnym narzędziem oddziaływania w krajach rozwijających się i jury z wielkim uznaniem przyjęło tę formę działania MOP. Wypadki nie muszą się zdarzać wykazuje się szacunkiem dla odmiennych kultur oraz różnych form pracy. W filmie ukazano nie tylko problemy, ale także niektóre sposoby rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Czwarta i ostatnia nagroda druga przyznana została firmie HVBG z Niemiec za krótki film zatytułowany Sicherer Auftritt. Film ten to doskonały przykład siły animacji, w którym postać rysunkowa Napo angażuje się w szereg wypadków i upadków pokazanych w sposób humorystyczny, a zarazem pouczający. Film ten stanowił część kampanii mającej na celu zmniejszenie liczby wypadków związanych z upadkami w Niemczech.

Festiwal filmowy zgromadził 135 filmów, spośród których - 67 filmów z 19 krajów zostało włączonych w program festiwalowy pokazany na Światowym Kongresie. Międzynarodowe jury składające się z przedstawicieli ośmiu krajów, MOP oraz Sekcji Elektryczności ISSA wyłoniło najlepsze filmy, kierując się trzema kryteriami: skutecznością przekazu, potraktowaniem tematu oraz ogólnym wrażeniem.

Trzy nagrody przyznano w trakcie Festiwalu Multimedialnego. Zwycięzcą w kategorii szkolenia komputerowe został firm Kalkulator bezpieczeństwa pracy w małej firmie, wyprodukowany przez Worker’s Compensation Board z kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej. Zdobywcą równorzędnej pierwszej nagrody w tej samej kategorii okazał się hiszpański film, zatytułowany Simulacion de Prevencion de Riesgos Aspeyo. Zwycięzcą w kategorii szkoleń opartych na Internecie został film Zdrowie i bezpieczeństwo 101, wyprodukowany przez Workplace Safety and Insurance Board  (WSIB) z Ontario w Kanadzie.

Kolejny Międzynarodowy Festiwal odbędzie się w czerwcu 2008 roku w Seulu.

ZDOBYWCY NAGRÓD FILMOWYCH

Pierwsze nagrody

Dochodzenie prowadzone przez agenta BI007
INRS, Francja

Der Schutzhelm
SUVA,  Szwajcaria

Nagrody drugie

Pracuj mądrze
Health and Safety Executive, Wielka Brytania

„SIEDEM”
Outokumpu, Finlandia

Wypadki nie muszą się zdarzać
MOP

Sicherer Auftritt mit Napo
National Federation of Industrial Employment Accident Insurance Funds HVBG, Niemcy

Zdobywcy nagród na Festiwalu Multimedialnym

Zwycięzcą w kategorii szkolenia komputerowe został film Kalkulator bezpieczeństwa pracy w małej firmie, wyprodukowany przez Worker’s Compensation Board z kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej.
(http://smallbusiness.healthandsafetycentre.org).

Drugą nagrodę pierwszą w tej samej kategorii zdobył hiszpański obraz Simulacion de Prevencion de Riesgos Aspeyo (www.asepeyo.es).

Zwycięzcą w kategorii szkoleń opartych na Internecie został film Zdrowie i bezpieczeństwo 101, wyprodukowany przez Workplace Safety and Insturance Bard (WSIB) z Ontario w Kanadzie.

Listopadowe wydanie periodyku LIFELINES ONLINE (Rok wydania II, Nr 6) dostępne jest na witrynie internetowej LHSFNA.

Oto najważniejsze tytuły:

• W atmosferze potępienia, USDA otwiera strony dla dzieci z nadwagą
• Czy można ufać taniemu wykonawcy?
• Kontrowersje wokół nominacji w OHSA
• Zmienianie stereotypu imigrantów zarobkowych
• Ontario rozważa możliwość wprowadzenia normy ergonometrycznej

Aby przejrzeć artykuły oraz uzyskać dostęp do naszych stron internetowych, wejdźcie na witrynę www.lhsfna.org

Prosimy także zauważyć, że aktualne wydanie drukowanej wersji naszego czasopisma LIFELINES jest obecnie możliwe do obejrzenia w sekcji archiwalnej naszej witryny. Jak zwykle, czekamy na Państwa komentarze i uwagi na naszych stronach internetowych oraz na witrynie LIFELINES ONLINE. Oczekujemy Państwa uwag i komentarzy.

Steve Clark, dyrektor ds. komunikacji, Laborers’ Health and Safety Found of North America  (LHSFNA), 905 16th Street, NW, Washington, DC 20006, USA

Institution of Occupational Safety and Heath (IOSH) wzywa do szerszej promocji bhp

Pozyskiwanie coraz większego wsparcia ze strony opinii publicznej dla działań osób zaangażowanych w sprawy BHP zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa w miejscu pracy i utrzymania samych miejsc pracy to najważniejsze sprawy w planach nowego prezydenta IOSH, Neila Budwortha. Neil, który przejął pałeczkę do swego poprzednika Lawrence’a Watermana. W czasie dorocznej gali Organizacji w dniu 16 listopada 2005 roku powiedział: „Wiemy, że nasze wysiłki znacznie zmniejszają liczbę wypadków oraz chorób zawodowych, jak również poprawiają efektywność przedsiębiorstw. Dlatego właśnie nasza rola wymaga większego powszechnego uznania i na nie zasługuje”.

„I choć indywidualne statuty, które dziś weszły w życie, to krok we właściwym kierunku, na biznesie ciąży nadal obowiązek uznania znaczenia kompetentnego doradztwa w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy”. Neil, przemawiając do słuchających go w skupieniu osób zgromadzonych w Alton Towers Hotel w hrabstwie Staffordshire, mówił: „Jest rzeczą absolutnie jasną, iż niekompetentne doradztwo naraża pracowników na ryzyko i może oznaczać, iż firmy wydadzą duże sumy pieniędzy uzyskując za to niewielką dodatkową ochronę”.

Ludzie zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy mają jeszcze przed sobą wiele pracy do wykonania, jeśli zawód ten ma być szanowany tak, jak na to zasługuje. Neil powiedział, iż w jego odczuciu jest „nakazem chwili”, by osoby te podnosiły swe kwalifikacje, zwłaszcza w obszarze technik komunikacyjnych. „Różnica między kompetentnym technikiem BHP a naprawdę skutecznym starszym doradcą z tej dziedziny nie polega na posiadanej wiedzy technicznej, lecz, najczęściej, na umiejętności komunikowania się”.

Kluczem jest także pozyskanie wsparcia i aktywnej współpracy ze strony menedżerów i szefów firm: „Silne kierownictwo odgrywa kluczową rolę w wypracowywaniu wysokich norm bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś jasne, klarowne stwierdzenia o znaczeniu tych zagadnień, wsparte wyraźną akceptacją kierownictwa, prowadzą do najlepszych rozwiązań”.

Neil zakończył stwierdzeniem, że rok 2006 będzie ważnym rokiem dla profesji osób zajmujących się kwestiami BHP, zwłaszcza pod kątem sprostania zadaniom, jakie nakładają na nich licencje zawodowe. „Jestem pierwszym licencjonowanym prezydentem z zakresu BHP i jestem pierwszym prezydentem naszej organizacji, który zwraca się do licencjonowanych zawodowców z tej branży. Pokazuje to, jak daleko już zaszliśmy, jednak został nam jeszcze kawałek drogi do przejścia”.

Inną kwestią, na której koncentrować się będzie IOSH to zagadnienie młodych ludzi w miejscu pracy – a więc temat przewodni konferencji  Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao. Patrz: http://europe.osha.eu.int/priority_groups/young_people

Ustanowiona w 1945 roku i wpisana w 2003 roku do Królewskiej Księgi Stowarzyszeń, Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) to czołowa europejska instytucja skupiająca profesjonalistów z dziedziny BHP, reprezentująca ponad 28,000 członków. Jest to organizacja działająca głównie na terenie Wielkiej Brytanii, jednak zyskująca coraz większe znaczenie na forum międzynarodowym, gdyż posiada członków w ponad 50 krajach. Instytucja ta, jako niezależna organizacja typu non-profit, reguluje i kieruje sprawami tej profesji, utrzymuje standardy oraz udziela bezstronnych, autorytatywnych porad w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa pracy. IOSH stanowi ośrodek doskonałości standardów zawodowych; promuje kwestie zdrowia, bezpieczeństwa oraz trwałości miejsc pracy, prowadzi badania oraz rozpowszechnia wiedzę, zachęca, ułatwia oraz stymuluje przekazywanie informacji, wiadomości o pozytywnych przykładach oraz wspiera i rozwija kompetencje swoich członków.

Aby uzyskać więcej informacji o organizacji, prosimy o skontaktowanie się z:
Paulem Marstonem, pracownikiem  IOSH ds. kontaktów z mediami. Telefon: + 44 (0) 16 257 3141;  paul.marston@iosh.co.uk lub

 Anne Smart, asystentką ds. marketingowych i medialnych.  Telefon: + 44 (0) 116 257 3139; poczta elektroniczna: anne.smart@iosh.co.uk; witryna  internetowa: www.iosh.co.uk

Ponad 6,000 członków OSH stało się wczoraj pierwszymi licencjonowanymi specjalistami z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy na zakończenie dorocznego walnego zgromadzenia organizacji, które obradowało w Alton Towers.

Gratulujemy wszystkim członkom IOSH z ponad 50 krajów świata, którzy mogą obecnie dopisać przy swoich nazwiskach akronimy CMIOSH i CFIOSH. Każdy członek IOSH ma teraz możliwość ubiegania się o licencję, zaś każdy, kto tytuł taki otrzymał podnosić będzie swe kwalifikacje zgodnie z wymogami stałego rozwoju zawodowego, określanymi skrótem CPD.
Status licencjonowanego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy doprowadzi do podejmowania lepszych decyzji w tym zakresie w firmach i miejscach pracy, zgodnie z wytycznymi IOSH.

Aby uzyskać nowe tytuły, pracownicy będą musieli wziąć udział w programie wstępnego rozwoju zawodowego (IPD), jak również obowiązkowo zapisać się do programu stałego rozwoju zawodowego (CPD). Otwarta księga ocen oraz profesjonalny wywiad zapewnią, iż ich umiejętności i wiedza będą świeże i aktualne.

Sondaż przeprowadzony ostatnio przez IOSH i grupę Macmillan Davies Hodes wykazał, że 40 procent specjalistów od bezpieczeństwa i higieny pracy sądzi, iż program CPD pomoże im w lepszym wykonywaniu pracy. IOSH, wymagając obowiązku uczestnictwa w programie CPD gwarantuje, że normy obowiązujące w obrębie profesji osiągać będą coraz wyższy poziom. Sondaż pokazał także, że rośnie liczba specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy bezpośrednio podlegają zarządowi lub radzie nadzorczej firm. Liczba ta wynosi obecnie 49 procent.

Więcej o licencji na następujących witrynach internetowych: www.iosh.co.uk/index.cfm?go=corecompetent.main i www.iosh.co.uk

Australasia 2006 iETRI - Światowa konferencja na temat globalnego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz zarządzania nimi

1-2 marca 2006, Rydges Jamison Hotel, Sydney, Australia


Gospodarzem konferencji będzie firma Global Crisis Centre. Com (Wielka Brytania) Ltd, we współpracy ze strażą pożarną z Nowej Południowej Walii - NSW Fire Brigades.

Kto powinien wziąć w konferencji udział?
Program tej konferencji jest adresowany głównie do kierownictwa wszystkich szczebli z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi i może przynieść ogromne korzyści:

• personelowi zarządzającemu sytuacjami kryzysowymi związanymi z pożarami oraz akcjami ratowniczymi
• policjantom i służbom ochrony porządku
• medycznemu personelowi ratunkowemu
• personelowi planującemu rozwiązania w sytuacjach kryzysowych oraz organizatorom dużych imprez
• osobom zarządzającym utylizacją
• personelowi zajmującemu się komunikacją i technologią informacyjną w sytuacjach kryzysowych
• osobom zarządzającym robotami publicznymi
• personelowi służby zdrowia
• oficerom wojska
• menedżerom woluntarystycznych i rządowych agencji reagowania kryzysowego
• politykom

Program konferencji – „Na horyzoncie – czy jesteśmy naprawdę przygotowani?”

Temat tegorocznej konferencji obejmuje intensywny przegląd wszystkich aspektów zarządzania i reagowania kryzysowego w XXI wieku, w tym wiele paradygmatów z zakresu skutecznego zarządzania głównymi lub katastroficznymi wypadkami spowodowanymi bądź przez Matkę Naturę, bądź też przez nieprzewidywalny terroryzm.

Mówcy

„Ważne, by podejść do tego właściwie – zarządzanie kryzysem – nie wolno zakładać porażki”
Greg Mullins, AFSM, ChFI, FIFireE,
Komisarz straży pożarnej z Nowej Południowej Walii, Australia

„Logika skutecznego zarządzania, Zarządzanie w stanach dewastacji terenów miejskich”
Geoff Williams QFSM, ChFI, CIETecRI,MIFireE,
Prezydent International Emergency Technical Responce Institute (iETRI), Szkocja, Wielka Brytania oraz dyrektor International Operations- Globar Crisis Reconnaissance Teams.
„Woda, woda wszędzie!” – Przygotowanie się do operacji ratunkowych w sytuacjach powodzi i podtopień
Randy Corbin BA, EFO, CFOD, AIETecRI
Wiceprezydent TWL FETN i LETN

Rejestracja

Prosimy o zarejestrowanie się drogą elektroniczną pod adresem: register the Conference.

Dyrektorzy konferencji

GPO Box 128, Sydney NSW 2001, Australia. Telefon: + 61 2 9265 0700; telefaks: + 61 2 9267 5443; poczta  elektroniczna: IETRI2006@tourhosts.com.au;  witryna internetowa: www.ietri2006.com

CIS: Międzynarodowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy gospodarzem spotkania IPCS mającego dokonać przeglądu międzynarodowych kart bezpieczeństwa chemicznego MOP

Siedziba MOP, Genewa, 17-21 października 2005


Dwudziestu ośmiu międzynarodowych ekspertów z 13 krajów* plus przedstawiciele Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spotkali się w Genewie w dniach 17-21 października w ramach międzynarodowego programu bezpieczeństwa chemicznego (IPCS) (www.who.int/ipcs/en), aby dokonać przeglądu 100 międzynarodowych kart bezpieczeństwa chemicznego. Spotkanie zorganizowało CIS, zaś wsparcie finansowe pozyskano w ramach programu IPCS. Spotkanie zgromadziło specjalistów z dziedziny. bezpieczeństwa chemicznego, toksykologów oraz ludzi zajmujących się reagowaniem na zagrożenia środowiskowe w organizacjach krajowych ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz fachowców z instytutów badawczych.

Program IPCS utworzony w 1980 roku to wspólna inicjatywa trzech organizacji międzynarodowych: Międzynarodowej Organizacji Pracy, Światowej Organizacji Zdrowia oraz  Programu ds. Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych. Program ICSC opracowywany jest we współpracy z Komisją Europejską.

Używając standardowego określenia, można powiedzieć, że programy międzynarodowych kart bezpieczeństwa chemicznego to ważny element krajowych systemów bezpieczeństwa chemicznego i międzynarodowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. Dostarczają one informacji na temat rzeczywistych zagrożeń ze strony niektórych związków chemicznych oraz na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, działań przeciwpożarowych oraz zagrożeń związanych z rozlaniem, utylizacją, składowaniem, pakowaniem, oznakowywaniem i transportowaniem materiałów chemicznych. Zawierają one podstawowe informacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pod kątem chemikaliów, z którymi pracownicy stykają się „na hali produkcyjnej” oraz w fabrykach, w rolnictwie, na budowie i w innych miejscach pracy. Informacje te można wykorzystać w czasie sesji szkoleniowych, a często są one głównym źródłem wiadomości w mniej rozwiniętych regionach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Wspomniane programy pomagają w rozpowszechnianiu danych na temat zagrożeń chemicznych dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego.

Karty przygotowują instytucje uczestniczące w programie IPCS i przechodzą one przez kilka faz konsultacji i redagowania. Spotkania, takie jak wspomniane na wstępie odbywają się dwa razy do roku w kraju, gdzie działa jedna z takich instytucji i stanowią ostateczny etap w procesie dokonywania przeglądu kart przez ekspertów. Karty tłumaczone są na 15 języków (w tym na chiński, japoński, koreański, swahili, tajski, urdu, wietnamski i wiele języków europejskich) i dostępne są na różnych witrynach internetowych, w tym na witrynie CIS
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/index.htm

Karty mają swoje miejsce w globalnym programie działań w zakresie strategicznego zarządzania chemikaliami w skali międzynarodowej i łączą się także z szeregiem inicjatyw w ramach programu IPCS, zwłaszcza zaś z pracami nad opracowywaniem informacji prewencyjnych, które są następnie wykorzystywane w ramach globalnie ujednoliconego systemu klasyfikacji i znakowania materiałów chemicznych.

Następna weryfikacja kart mieć będzie miejsce w kwietniu 2006 roku w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.


* Belgia, Kanada, Finlandia,  Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Japonia, Holandia, Polska, Hiszpania, Wielka  Brytania, Stany Zjednoczone.
Aby uzyskać więcej informacji na  ten temat, prosimy o kontakt z CIS w biurze Międzynarodowej Organizacji Pracy (cis@ilo.org) lub zajrzeć na strony internetowe www.ilo.org/cis

Zweryfikowana baza danych dotyczących urazów w wyniku powtarzalnego wysiłku ma na celu zredukowanie ich liczby

Nowa baza danych, poszerzająca i uaktualniająca informacje o ważnych rozstrzygnięciach sądowych w zakresie przypadków urazów na skutek powtarzalnego wysiłku przyniesie bezpośrednie i bezzwłoczne korzyści Heath and Safety Executive (HSE), która ją finansowała, jak również prawnikom i lekarzom pracującym w dziedzinie takich urazów, przedstawicielom związków zawodowych, firm ubezpieczeniowych i projektantom. Długofalowy cel polega na zredukowaniu liczby osób cierpiących na tę szkodliwą chorobę przemysłową.

Baza danych o związanych z pracą urazach kończyn górnych jest dostępna bezpłatnie użytkownikom, którzy zarejestrują się na stronie internetowej
www.humantechnology.co.uk/registered/intro.php
. Baza ta dostarcza informacji na temat werdyktów sądowych, w tym czynników, które sądy uznają za ważne przy podejmowaniu decyzji, stopniu opieki, jaką zapewniają pracodawcy oraz wysokości rekompensat przyznanych osobom, które się o nie ubiegały.

Powtarzające się urazy wysiłkowe (znane także dokładniej jako urazy kończyn górnych) to pojęcie określające problemy mięśniowo-szkieletowe dotykające dłoni, nadgarstka, ramienia, barku i szyi. Dolegliwości takie są szeroko spotykane w szeregu branż i zawodów i mogą być efektem wysiłkowej lub powtarzalnej pracy, nieprawidłowej postawy i innych czynników. Z dolegliwościami tymi często kojarzy się korzystanie z komputera oraz prace montażowe, istnieją jednak inne prace, stanowiące większe ryzyko w tym względzie.

Ocenia się, że w latach 2004-2005 około 375,000 osób w Wielkiej Brytanii cierpiało na zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, oddziaływujące głównie na kończyny górne lub szyję, spowodowane lub pogłębione na skutek prac wykonywanych obecnie lub w przeszłości. W ten sposób traci się wiele dniówek roboczych w szeregu zawodów.

Dyrektor programowy HSE, John Price powiedział: HSE wspiera ten program, gdyż może wykorzystać generowane w jego ramach informacje w pisaniu poradników, pozwalających na właściwą i jednolitą interpretację danych przypadków przez pracodawców, pracowników i sądy. Wspomniana baza danych to jedno z kilku narzędzi, jakie nasza organizacja może wykorzystywać przy ocenie efektywności regulacji i poradników”.

Baza danych przyniesie korzyści wszystkim tym, którzy interesują się urazami wysiłkowymi, w tym pracodawcom, związkom zawodowym, specjalistom od medycyny pracy, prawnikom, rzeczoznawcom z dziedziny medycyny i ergonomii, przedstawicielom firm ubezpieczeniowych oraz osobom cierpiącym na wspomniane urazy. Baza danych to część stałego programu HSE z zakresu badań biomedycznych oraz element wspierający program walki z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, który ma na celu zredukowanie liczby chorób związanych z wykonywaną pracą i obejmujących zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, jak również zmniejszenie ilości straconych dni roboczych.

Poprzednie prace nad utworzeniem bazy danych były także finansowane przez HSE, a przeprowadzono je na uniwersytecie w Loughborough. Pełną informację na temat wyników tych prac można znaleźć w sprawozdaniu z badań opublikowanym przez HSE pod tytułem „Jak sądy interpretują poradnik HSE oraz regulacje związane z higieną i bezpieczeństwem pracy: studium objaśniające werdykty sądowe w przypadku roszczeń z tytułu urazów osobistych w zakresie chorób kończyn górnych związanych z wykonywaną pracą”.

Ogólne informacje na temat zapobiegania chorobom wynikającym z powtarzalnego wysiłku, bólom krzyża i innym zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym znaleźć można na stronach internetowych www.hse.gov.uk/msd

W sprawie szczegółowej porady, jak zapobiegać chorobom wynikającym z powtarzalnego wysiłku oraz pomagać cierpiącym na nie w powrocie do pracy, należy zajrzeć do broszury poradnikowej zatytułowanej: „Choroby kończyn górnych w miejscu pracy” (HSG60, ISBN 0-7176-1978-8. Jest to publikacja HSE w cenie 9.50 funtów. Egzemplarze publikacji można zamówić w dziale książkowym HSE, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk, CO10 2WA, Wielka Brytania; Telefon: +44 (0) 1787-881 165; telefaks: + 44 (0) 1787-313995

Publikacja ta nie jest dostępna na stronach internetowych HSE.

Nanotechnologia na pierwszym miejscu w programie dorocznej konferencji BOHS,, która pod hasłem „Higiena pracy 2006” obradować będzie w dniach 25-27 kwietnia 2006 roku w Assembly Rooms w Newcastle-upon-Tyne

Brytyjska Organizacja BHP (BOHS) z zadowoleniem zawiadamia, że jej doroczną konferencję otworzy Dr Andrew Maynard, wygłaszając kluczowy wykład, zatytułowany „Nanotechnologia: kolejna wielka rzecz, czy dużo hałasu o nic?” Dr Maynard to główny doradca naukowy programu zajmującego się rozwojem nanotechnologii, który prowadzony jest w Stanach Zjednoczonych w Międzynarodowym Centrum Badań Naukowych im. Woodrow Wilsona. Program ten został stworzony we współpracy z organizacją charytatywną Pew Charitable Trusts. Jego celem jest udzielanie pomocy firmom, rządom i osobom prywatnym w zakresie przewidywania i rozwiązywania możliwych implikacji zdrowotnych i środowiskowych nanotechnologii.

Dr Maynard, związany uprzednio z National Institute for Occupational Safety and Heath (NIOSH), miał wielki wpływ na opracowanie przełomowego programu badawczego z zakresu nanotechnologii, zajmującego się efektami zdrowotnymi oraz kontrolą narażenia na trudno zauważalne i powiązane z nanotechnologią działanie aerozolu. Dr Maynard włączył się w prace badawcze grupy zajmującej się aerozolem w HSE, a następnie wyjechał do USA. Jego wiedza obejmuje wszystkie aspekty charakteryzacji aerozolu, od projektowania próbkowych badań nad aerozolem w pracy zawodowej po najnowocześniejszą analizę nano-cząsteczkową. Dorobek ten znalazł odzwierciedlenie w 40 publikacjach wysoko ocenianych przez kolegów z branży.

Oprócz głównego wykładu, w czasie konferencji głos zabierze także profesor Jon Ayres, który mówić będzie o możliwych efektach zdrowotnych narażenia na działanie ultra-drobnych cząsteczek. W trakcie konferencji przedstawione zostaną także inne prezentacje, dotyczące między innymi oceny ryzyka wdychanych cząsteczek przy użyciu mechanistycznego modelu opartego na przesłankach psychologicznych oraz pomiarze nano-cząsteczek.

Konferencja „Higiena pracy 2006” to ważna konferencja w tej branży w skali europejskiej, która zgromadzi czołowych badaczy brytyjskich, europejskich i międzynarodowych, jak również praktyków i ustawodawców. Trzydniowy program obejmuje sesje na temat wszystkich głównych zagadnień oraz pojawiających się problemów w dziedzinie zdrowia i higieny pracy, jak również szereg warsztatów tematycznych.

Profesjonalnie kosmopolityczne środowisko konferencji zapewnia doskonałe forum spotkania się ludzi zajmujących się higieną pracy, jak również kolegów z pokrewnych profesji obejmujących wszystkie sektory branżowe. Wystawa, która będzie towarzyszyć konferencji stanie się okazją zaprezentowania dostawców usług i sprzętu.

Wstępny program zamieszczono na witrynie internetowej BOHS www.bohs.org

Na ile aktualne są twoje informacje na temat BHP?

Utrzymywanie aktualnej wiedzy na temat tego, co dzieje się na świecie w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, higieny, bezpieczeństwa na drogach, czystej wody, trendów w ekologii oraz najnowszych informacji może pochłaniać wiele czasu. Czy ograniczenia budżetowe nie pozwalają wam na kupowanie wszystkich najnowszych czasopism, biuletynów i dokumentów, zawierających najświeższe informacje? Czy nie macie czasu na to, by przestudiować najnowsze informacje, ustawy i normy? Czy brakuje wam personelu do wyszukiwania takich informacji? A może nie macie na to czasu sami?

Jeśli tak, to odpowiedzią na wasze problemy jest nowo wprowadzona, usługa internetowa OSH UPDATE, przygotowana przez firmę Sheila Pantry Ltd. OSH UPDATE oparta jest na światowej klasy internetowym programie wydawniczym Headfast/Discovery, zawierającym ponad 535,000 odniesień. Baza OSHUPDATE zawiera także tam, gdzie jest to możliwe, linki do pełnych tekstów dokumentów i jest aktualizowana co miesiąc. Zajrzyjcie więc na strony www.oshupdate.com

OSHUPDATE zawiera aktualnie dziesięć bibliograficznych baz danych ze źródeł cieszących się uznaniem w świecie:

• Baza danych ustawodawstwa Zjednoczonego Królestwa – łącza z wszystkimi odnośnikami datującymi się od 1987 roku, oferujące pełne teksy – taka jest zasadnicza treść tej bazy danych
• Dane Health and Safety Executive (HSE)  - HSELINE – dodaliśmy ponad 1 700 łączy do pełnych tekstów własnych dokumentów HSE
• UK Rogal Society for the Prevention of Accidents  (RoSPA)
• Publikacje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – wszystkie odnośniki posiadają bezpośrednie łącza z pełnymi tekstami
• NIOSHTICS US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), baza z wieloma łączami do pełnych tekstów – do dokumentów własnych Instytutu oraz niektórych czasopism
• Baza danych RILOSH kanadyjskiego Uniwersytetu Ryerson
• Baza danych CISDOC Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higieny Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy posiada wiele łączy z pełnymi tekstami, przede wszystkim dokumentów MOP
• Wszystkie rekomendacje, protokoły oraz konwencje MOP posiadają od kilku już lat łącza z pełnymi tekstami
• Baza zawierająca ustawodawstwo Unii Europejskiej posiada, w większości przypadków, łącza z pełnymi tekstami
• Normy i specyfikacje BHP, w tym wydawane przez Brytyjski Urząd Standaryzacji.

Program OSH UPDATE będzie się poszerzał – podpisujemy porozumienia z innymi znanymi producentami informacji na świecie i te bazy danych zostaną także włączone do programu. Podobnie jak najnowsze informacje, wiele źródeł referencyjnych sięga do lat 80., a nawet wcześniejszych, stanowią więc wartościowe narzędzie dla badaczy, instruktorów i praktyków.

Ten nowy zbiór baz danych zawiera tysiące istotnych odniesień do pojęć i kluczowych wyrazów oraz uczuli was i waszych kolegów na tak gorące tematy, jak ryzyko zdrowotne nanotechnologii, przypadki śmiertelne i korporacyjna odpowiedzialność społeczna, bio-terroryzm, zarządzanie ryzykiem drogowym, stopień przygotowania oraz działalność firm w zakresie oceny ryzyka.

Cena* (Dalsze szczegóły: patrz poniżej) odzwierciedla nasz cel – przekazać poradnik z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, doradzać, prowadzić badania, prezentować artykuły z czasopism i gazet, zwracać uwagę aktywistów i menedżerów, badaczy, specjalistów ze związków zawodowych, lekarzy zajmujących się chorobami zawodowymi, specjalistów z branży informacyjnej, pracowników szkół i uczelni, przedstawicieli administracji rządowej, inspektorów, dyrektorów ds. bezpieczeństwa na uniwersytetach i w szkołach, wykładowców akademickich i osób przechodzących szkolenie w zakresie BHP – oferując po przystępnej cenie usługę, która prowadzi do oszczędności czasu.

Sheila Pantry OBE BA FCLIP, Sheila Pantry Associates Ltd., 85 The Meadows, Todwick, Sheffield S26 1JG, UK. Telefon: + 44 (0) 1909 771024; telefaks: + 44 (0) 1909 772829’ poczta  elektroniczna: sp@sheilapantry.com;  witryny internetowe: www.sheilapantry.com, www.oshworld.com, www.shebuyersguide.com. www.oshupdate.com

Produkty elektroniczne: Środowisko i odpady plus/Pożary oraz przygotowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na świecie/BHP Irlandia/Program OSH UPDATE

Promowanie dobrego zdrowia pracowników

Wydawnictwo Scriptographic Publications uaktualnienia broszur na temat zdrowia zawodowego, zatytułowanych „Dobre zdrowie dla mężczyzn” i „Dobre zdrowie dla kobiet”, zawierających porady, jak ludzie mogą lepiej rozumieć funkcjonowanie własnego ciała oraz brać większą odpowiedzialność za własne zdrowie.

Tytuły z serii „Dobre zdrowie” stanowią poradniki z zakresu żywienia, ćwiczeń fizycznych, stresu oraz chorób przenoszonych drogą płciową; „Dobre zdrowie dla kobiet’ zawiera także informacje o zapobieganiu chorobom piersi, systemu reprodukcyjnego, kontroli urodzin oraz oznakach ciąży i menopauzy. W publikacjach tych zastosowano niezwykłą kombinację słów i ilustracji, mających przekazać informacje w sposób prosty i łatwo zrozumiały. Wszystkie materiały zawierają także angielski znak czystości ekologicznej.

Wydawnictwo Scriptographic Publications to czołowy wydawca brytyjski broszur z dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa, posiadający w swym dorobku ponad 200 tytułów, z których korzystają różne organizacje pragnące szkolić swych pracowników w szerokim zakresie tematów od dbania o bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac podstawowych po załatwianie skarg klientów. Broszury mogą być wydawane z osobistym logo oraz z dodatkowymi informacjami; możliwe jest także przygotowanie indywidualnych broszur na dowolny temat.

Próbki publikacji, pokazujące zakres tytułów związanych ze szkoleniami można uzyskać telefonując pod numer 0 800 028 5670 lub wysyłając pocztę elektroniczną na adres sales@scriptographic.co.uk

Foldery mogą być wydrukowane w formacie indywidualnym z nazwą i logo organizacji na stronie tytułowej oraz dodatkowymi szczegółami na obwolucie tylnej. Dalsze informacje dostępne są na witrynie internetowej http://www.scriptographic.co.uk

Michael Whitcroft, Scriptographic Publications Ltd., Charwell House, Wilsom Road, Alton, Hampshire GU34 2PP; telefon: 08701 609 220; poczta elektroniczna
michaelwhitcroft@scriptographic.co.uk

Więcej...

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP