Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt


Bezpieczeństwo i higiena pracy - Nowości wydawnicze

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
- redaktor naukowy prof. dr hab. med. Danuta KoradeckaMonografia "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest kompendium wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Najważniejsze zagadnienia tej dziedziny ujęto w pięciu głównych blokach tematycznych: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy, prawna ochrona pracy, skutki zagrożeń w procesach pracy, podstawowe kierunki kształtowania warunków bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 775
ISBN: 978-83-7373-045-8
Cena: 100,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: dostepny

PLAKATY/POSTERS
- pr. zb. pod red. Marty Derlickiej, oprac. graficzne - Władysław PlutaKatalog zawiera plakaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Składa się z 3 części i indeksu nazwisk autorów plakatów. Część I obejmuje plakaty przedwojenne (1935-1939) z archiwum CIOP-PIB oraz esej pt.: ”Reklama zdrowego rozsądku. Podróż do źródeł nowoczesnego plakatu bezpieczeństwa pracy.” Część II zawiera plakaty z lat 1949-1986 i wstęp pt.: „Plakat bhp – okres powojenny”, nt. okresu rozkwitu polskiej szkoły plakatu. Część III to ponad 800 plakatów konkursowych z lat 1997-2007, wybranych spośród ok. 3500 prac nadesłanych na 16 edycji konkursu organizowanego w tym okresie przez CIOP-PIB. Katalog zawiera 925 reprodukcji plakatów: 49 archiwalnych przedwojennych, 73 – arch. powojennych (z notami katalogowymi) oraz 803 plakaty konkursowe. Jest to wydawnictwo dot. prewencji wypadkowej adresowane do pracowników, pracodawców i ich stowarzyszeń, młodzieży szkolnej i akademickiej, przedstawicieli przedsiębiorstw, związków zawodowych, służby bhp i inspektorów PIP

Format: 240 x 300
Stron: 320
ISBN: 978-83-7373-036-6
Cena: 40,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: dostepny

KOMPENDIUM PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- red. W. GacekPoradnik zawiera opis systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie, podstawy prawne oraz zasady i etapy wdrażania tego systemu. Szczegółowo opisano założenia organizacyjne i techniczne systemu, niezbędne wyposażenie przedsiębiorstw w sprzęt ratowniczy i zasady opracowywania procedur ratowniczych. Poradnik posłuży organizatorom systemu w ustaleniu tzw. katalogu zagrożeń i potrzeb edukacyjnych oraz materiałowych. Poradnik zawiera opis postępowania w sytuacjach zagra- żających życiu, szczególnie w zaburzeniach oddychania i krążenia krwi, w zranieniach, opa- rzeniach i odmrożeniach, w przypadku porażenia prądem elektrycznym i w złamaniach kości. Jednym z obszerniejszych rozdziałów książki jest opra- cowanie nt. zatruć. Opisano wszystkie istotne związki chemiczne i grupy związków najczęściej występujące w środowisku pracy. Całość treści poradnika jest bogato ilustrowana.

Format: 17 x 25 cm - B5
Stron: 199
ISBN: 978-83-7373-017-5
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
- M. MilczarekKształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa – jeden z podstawowych celów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przyczynia się do poprawy stanu bhp, a także wpływa pozytywnie na motywację pracowników i ich zadowolenie z wykonywanej pracy, co poprawia ogólną efektywność przedsiębiorstwa. W broszurze omówiono zagadnienie kultury bezpieczeństwa zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Popularyzacja Problematyki Ochrony Pracownika
- A. Brzozowski, M. DerlickaStron: 95
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93