Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt


Bezpieczeństwo i higiena pracy - Bibliografia

 • K. Myrcha, M. Dąbrowski: Occupational safety of In-house transport in very large shops, (W: General problems of work safety. Work safety management) Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • M. Dąbrowski, K. Myrcha: Accidents at school, (W: General problems of work safety. Work safety management) Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A.: Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 2, s. 16-19
 • M. Suchecka: Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internetowe źródło wiedzy z zakresu bhp". Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 7-8, s. 36-40
 • M. Suchecka: An OSH website for micro-enterprises in Poland. Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work, 2004, nr 7, s. 25-27
 • M. Suchecka: Nowoczesne instrumentarium wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Seminarium: Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.) , Elbląg, 2004
 • M. Suchecka: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Bezpieczeństwo pracy, 2004, nr 2, s. 28-32
 • M. Suchecka: Serwis internetowy z dziedziny bhp dla polskich mikroprzedsiębiorstw. Bezpieczeństwo pracy, 2003, nr 7-8, s. 14-20
 • A. Brzozowski, M. Derlicka: Popularyzacja problematyki ochrony pracownika, CIOP, Warszawa, 2001
 • B. Krzyśków: Pojęcie ryzyka zawodowego w prawie międzynarodowym i polskim, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • B. Szczepanowska: Baza danych dokumentów elektronicznych - przykład rozwiązania w systemie ALEPH. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2001, nr 2, s.
 • D. Koradecka: Zadania nauki w systemie ochrony pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 9, s.
 • D. Koradecka: Principles of shaping working conditions according to the regulations of ILO conventions and EC directives. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2001, nr 1, s.
 • D. Koradecka: Poland in transition to the European Union (in the context of meeting standards in occupational safety and Health). International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2001, nr 4, s.
 • D. Koradecka: Expectations of and opportunities for the candidate countries for accession to the European Union, (W: Proceedings of the European Conference: Standardization, Testing and Certification) Berufsgenossenschaftliches Institut Arbeit Gesundhailt, Drezno, Niemcy, 2001
 • D. Koradecka: Occupational safety and health in small and medium-sized enterprises during social and economic transformation. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2001, nr 1, s.
 • D. Koradecka, M. Derlicka: The Polish poster in the field of occupational safety and ergonomics. Sigurnost, 2001, nr 43, s.
 • D. Pleban: Ocena akustyczna maszyn i urządzeń elementem procesu oceny zgodności, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • D. Podgórski: Rozwój norm w dziedzinie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce i w skali międzynarodowej w 2001 r., (W: Materiały III Krajowej Konferencji: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie) , Kielce, 2001
 • E. Kozyra: Tezaurus "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia". Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr , s.
 • W. Gacek: Pierwsza pomoc, (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. T.17, Wyd. 3 poprawione) CIOP, Warszawa, 2001
 • W. Gacek: Nauczanie pierwszej pomocy - podstawowe podtrzymywanie życia. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2001, nr 1, s.
 • W. Klimaszewska: System informacji naukowo-technicznej w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8, s.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP