Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Czynniki mechaniczne | Hałas i drgania mechaniczne | Mikroklimat | Prąd elektryczny | Pożar | Wybuch | Profilaktyka | Uciążliwości

Hałas i drgania mechaniczne (wspólne dla różnych robót i czynności)
Informacje ogólne.  


Problem : Narażenie na hałas i drgania maszyn i narzędzi:
- maszyn i sprzętu budowlanego
- narzędzi ręcznych z napędem

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy stwierdza się przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN) hałasu na stanowiskach pracy?

Dokonywanie okresowych pomiarów hałasu i drgań.


Czy podczas obsługi narzędzi ręcznych wartości przyspieszeń drgań działających na ręce przekraczają dopuszczalne wartości (NDN)?

Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.


Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie?

Kierowanie pracowników na wstępne i okresowe badania lekarskie oraz   kontrola ich przeprowadzania.

Czy są stosowane ochrony zbiorowe i indywidualne (ochrony słuchu lub rękawice antywibracyjne) i/lub inne działania profilaktyczne?
Eliminowanie hałaśliwych i wibroaktywnych procesów technologicznych i maszyn.

Obudowanie hałaśliwych maszyn.

Stosowanie kabin dźwiękoizolacyjnych dla operatorów.

Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej słuchu (wkładek lub nauszników przeciwhałasowych) oraz rękawic antywibracyjnych.

Ograniczenie czasu pracy operatorów.Czy zostały oznakowane strefy zagrożone hałasem? Oznakowanie stref zagrożonych hałasem.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP