Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Promieniowanie optyczne - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki


Promieniowanie optyczne - Wydawnictwa zwarte

Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe (UV)
- Agnieszka Wolska, Agata LatałaBlisko 9% zatrudnionych w Polsce pracuje na stanowiskach, na których występuje ekspozycja na naturalne promieniowanie nadfioletowe. W publikacji omówiono skutki szkodliwego działania UV na organizm człowieka oraz poziom ekspozycji poszczególnych grup zawodowych, szacowany na podstawie wyników własnych pomiarów. Przedstawiono opracowaną dwustopniową metodę oceny ryzyka zawodowego, polegającą na określeniu współczynnika ekspozycji skóry i skorygowanego współczynnika ekspozycji skóry po zastosowaniu środków ochrony.

Format: 14,5 x 21 cm - A5
Stron: 16
ISBN: 978-83-7373-108-0
Cena: 7,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

ZESPÓŁ CHOREGO BUDYNKU. OCENA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA PRACY
- red. Elżbieta Jankowska, Małgorzata PośniakZespół chorego budynku przejawia się m.in. zmęczeniem, uczuciem duszności, bólami i zawrotami głowy, drażliwością, obniżeniem zdolności koncentracji, podrażnieniem błon śluzowych oczu i górnych dróg oddechowych i zmianami skórnymi. Dolegliwości te wiążą się z długotrwałym przebywaniem w pomieszczeniach, zwłaszcza biurowych, o niewłaściwych parametrach środowiska. W monografii przedstawiono opracowane w CIOP-PIB zasady i procedury oceny czynników środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych (parametrów powietrza, czynników chemicznych, mikrobiologicznych, pyłów, mikroklimatu, hałasu, drgań mechanicznych, pól elektromagnetycznych, elektryczności statycznej i oświetlenia). Książka jest adresowana przede wszystkim do projektantów budynków i pomieszczeń pracy, pracowników służb nadzoru i kontroli warunków pracy oraz wszystkich zainteresowanych poprawą warunków pracy i prozdrowotnymi rozwiązaniami w budownictwie.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 160
ISBN: 978-83-7373-023-6
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2009
Status: dostepny

Ocena łącznego narażenia na promieniowanie UV i fototoksyczne substancje chemiczne przy układaniu asfaltów
- Małgorzata Pośniak, Agnieszka Wolska, Małgorzata SzewczyńskaLiczną grupę zawodową wśród pracowników zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy przy budowie dróg stanowią w Polsce osoby narażone jednocześnie na oddziaływanie naturalnego promieniowania UV oraz fototoksyczne substancje chemiczne. W publikacji omówiono skutki oddziaływania tych dwóch czynników, a także przedstawiono metodę oceny ryzyka zawodowego związanego z łącznym narażeniem na ultrafiolet i substancje drażniące, uczulające i fototoksyczne, takie jak: węglowodory aromatyczne, aldehydy czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Format: 14,5 x 21 cm - A5
Stron: 20
ISBN: 978-83-7373-109-7
Rok wydania: 2011
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

LOKALIZACJA DEFEKTÓW MATERIAŁOWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO
- G. Owczarek, G. GralewiczKsiążka jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych nieinwazyjnymi metodami diagnostyki termograficznej. Zaprezentowano w niej metody pomiaru (ze szczególnym uwzględnieniem metody termografii dynamicznej) z zastosowaniem promieniowania podczerwonego, służące do lokalizacji defektów w strukturach jedno- i wielowarstwowych. Dokonano przeglądu bezkontaktowych metod pomiaru temperatury oraz najważniejszych zastosowań termografii. Opisano metody termografii dynamicznej oraz przedstawiono wyniki badań materiałów z defektem i bez defektu. W książce zamieszczono również dwujęzyczny (polski i angielski) wykaz najważniejszych terminów z zakresu termografii. Pojęcia zamieszczone w tym wykazie zostały krótko zdefiniowane i omówione.

Format: 17 x 243 cm - B5
Stron: 58
ISBN: 83-7373-026-5
Rok wydania: 2003
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM LASEROWYM
- G. OwczarekW monografii przedstawiono wybrane zagadnienia związane z promieniowaniem laserowym, które charakteryzuje się właściwościami niespotykanymi w przypadku innych rodzajów promieniowania. Promieniowanie laserowe jest coraz powszechniej wykorzystywane w przemyśle, medycynie, w wojsku. Wraz z rozwojem zastosowań ochrona przed tym promieniowaniem dotyczy coraz szerszego grona użytkowników.

Format: 16 x 23 cm - B5
Stron: 73
ISBN: 83-7373-060-5
Rok wydania: 2002
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

OCHRONA OCZU PRZED PROMIENIOWANIEM LASEROWYM
- G. OwczarekW poradniku scharakteryzowano promieniowanie laserowe, podano klasyfikację urządzeń laserowych, omówiono zagadnienia związane z narażeniem i ochroną przed tym promieniowaniem oraz podano sposoby obliczania maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji dla oczu i skóry. Zamieszczono też wykaz norm i słownik polsko-angielsko-niemiecki terminów z zakresu omawianej tematyki. W opracowaniu przedstawiono metody kontroli zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń laserowych, a także kryteria wyboru ochrony indywidualnych i ochron zbiorowych chroniących przed promieniowaniem laserowym.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 37
ISBN: 83-7373-030-3
Rok wydania: 2002
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Automatyczne filtry spawalnicze - inteligentna ochrona oczu. Zasady stosowania i użytkowania
- G. Owczarek, Z. KubackiFormat: 14 x 20,5 cm - A5
Stron: 28
ISBN: 83-88703-42-0
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Okulary przeciwsłoneczne. Konstrukcja, przeznaczenie, wymagania
- A. PościkFormat: 14,5 x 20,5 cm - A5
Stron: 32
ISBN: 83-88703-43-9
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

ZASADY HIGIENICZNEJ OCENY NIELASEROWEGO PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO
- A. Wolska, S. Marzec, G. OwczarekW opracowaniu przedstawiono nowe zasady i kryteria oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem nadfioletowym, widzialnym, podczerwonym, przykłady zagrożenia promieniowaniem optycznym, środki ochrony oczu i skóry.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 48
ISBN: 83-88703-47-1
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2010
- Pod red. D. Augustyńskiej i M. PośniakTo już 7. wydanie pozycji przygotowywanej we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Uwzględniono w nim zmiany wprowadzone w latach 2007-2010 do polskiego prawa dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i najważniejsze zasady profilaktyki. Istotną część publikacji stanowią aktualne wykazy wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określone rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej, wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określane w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP