Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Obciążenia mięśniowo-szkieletowe - materiały informacyjne | Artykuły | Ulotki informacyjne | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki

Obciążenia mięśniowo-szkieletowe - Nowości wydawnicze

Ergonomia pracy kierowcy pojazdu ciężkiego
- Paweł BartuziO ergonomicznych warunkach pracy kierowcy decyduje nie tylko wyposażenie pojazdu, zaprojektowane i wykonane z największą precyzją i z zachowaniem wszelkich norm i zasad ergonomii, ale także jego świadomość sposobów wykorzystywania posiadanego narzędzia pracy. W publikacji przedstawiono skutki utrzymywania nieprawidłowej pozycji ciała podczas pracy (ograniczanie przepływu krwi, zmęczenie, bóle i skurcze mięśni, wydłużenie czasu reakcji) oraz zalecenia dotyczące zapobiegania nadmiernym obciążeniom, których przestrzeganie w istotny sposób wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, zwiększenie komfortu pracy, a w konsekwencji – zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Format: A5 - 15 x 21 cm
Stron: 16
ISBN: 978-83-7373-125-7
Cena: 8,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

OCENA OBCIĄŻENIA WYSIŁKIEM FIZYCZNYM PRACOWNIKÓW STARSZYCH
- M. KonarskaCelem opracowania jest udostępnienie prostych, szacunkowych metod oceny ryzyka zawodowego związanego z pracami wykonywanymi ręcznie, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zdrowotnych osób starszych. Proponowane metody mają służyć do wstępnej oceny ryzyka zawodowego wynikającego z nadmiernego wysiłku fizycznego, dynamicznego i statycznego, zbyt często wykonywanych czynności powtarzalnych i długotrwałego utrzymywania wymuszonej pozycji ciała przy pracy. Ich zastosowanie ma pomóc pracodawcy w małej firmie i pracownikowi (zwłaszcza samozatrudniającemu się) w podjęciu działań prewencyjnych i korygujących sposób wykonywania pracy.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 23
ISBN: 978-83-7373-027-4
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

ANALIZA BIOMECHANICZNA PRACY POWTARZALNEJ
- D. Roman-LiuW monografii przedstawiono całościowe ujęcie zagadnienia opisu czynności pracy oraz obciążenia zewnętrznego i wewnętrznego kończyny górnej w warunkach pracy. Rozpatrywano dwojakiego rodzaju podejście do zagadnienia – teoretyczne rozważania dotyczące systemu opisywania obciążenia zewnętrznego oddziałującego na człowieka w środowisku pracy oraz analizę badań doświadczalnych wskazujących na wiarygodność opracowanych modeli teoretycznych. Prezentowana monografia stanowi wyczerpujące podsumowanie wyników prac z ostatnich lat, a wykorzystany w niej model, opracowany przez autorkę, umożliwia opisanie i ocenę obciążenia kończyny górnej związanego z wykonywaniem pracy powtarzalnej.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 137
ISBN: 83-7373-001-X
Rok wydania: 2003
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY - aspekty zdrowotne i ergonomiczne
- pod redakcją J. Bugajskiej
wydanie trzecie zaktualizowaneW monografii omówiono aspekty zdrowotne pracy z komputerami, w tym jako najistotniejsze - obciążenia wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływ pracy z komputerami na choroby skóry i przebieg ciąży. Zawarto tu również wytyczne ergonomiczne, dotyczące organizacji stanowisk pracy z komputerami określające cechy właściwego sprzętu oraz organizacji pracy, a także parametry środowiska pracy (oświetlenie, mikroklimat, hałas, pola i promieniowanie elektromagnetyczne). W monografii uwzględniono zmiany w przepisach prawnych i poglądach na czynniki fizyczne występujące na komputerowych stanowiskach pracy. W wytycznych uwzględniono dane z odpowiednich norm polskich oraz normy międzynarodowej ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display terminals).

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 148
ISBN: 83-7373-031-1
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

METODY ERGONOMICZNEJ ANALIZY I OCENY OBCIĄŻENIA PRACĄ
- M. Konarska, M. Widerszal-BazylW poradniku przedstawiono metody analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami uciążliwymi w pracy, których skutkiem są obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i stres. Zawiera krótkie listy kontrolne, pozwalające rozwiązać problem, oraz tabele i rysunki, za pomocą których można oszacować stopień uciążliwości danego czynnika. Metody eksperckie, wymagające aparatury i specjalistycznej wiedzy, zostały omówione skrótowo, z odesłaniem do literatury fachowej. Poradnik adresowany do wszystkich osób zajmujących się oceną ryzyka zawodowego oraz optymalizacją warunków pracy w zakresie czynników uciążliwych.

Stron: 70
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

JAK ZMNIEJSZYĆ OBCIĄŻENIE KRĘGOSŁUPA PODCZAS PRACY
- J. Kamińska, D. Roman-LiuPraktyczny poradnik, w którym omówiono kilka zasad efektywnej ochrony kręgosłupa w trakcie wykonywania czynności roboczych. Zwrócono uwagę na najważniejsze czynniki wpływające na obciążenie narządu ruchu: nadmierne wartości wywieranych sił mięśniowych podczas przemieszczania ciężkich ładunków, zbyt dużą częstość powtórzeń tych samych czynności, czas trwania zadań roboczych oraz ograniczenie przestrzenne wpływające na przyjmowane pozycje robocze.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP