Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Interesujące odnośn.

Pracownia Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy - Interesujące odnośniki

 • Europejskie Forum Ubezpieczenia z Tytułu Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych
  http://www.europeanforum.org


 • WorkCongress6  2004 - 6th International Congress on Work Injuries Prevention, Rehabilitation and Compensation, Rome, 30.11. - 3.12.2004 r. 6 Międzynarodowy Kongres Zapobiegania Urazom, Rehabilitacja, Odszkodowania
  http://www.workcongress6.org


 • AISS,  International Social Security Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego,  Genewa
  http://www.issa.int


 • Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Centrala Kas Ubezpieczenia Wypadkowego, Niemcy
  http://www.hvbg.de


 • BIA Berufsgenossenschaftliches Institut fűr Arbeitsschutz Instytut Ochrony Pracy Kas Ubezpieczenia Wypadkowego, Niemcy
  http://www.hvbg.de/d/bia


 • Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Zakład Ubezpieczenia od Wypadków, Austria
  http://www.auva.sozvers.at


 • SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern Szwajcarski Zakład Ubezpieczenia od Wypadków, Szwajcaria
  http://www.suva.ch


Strona w trakcie przygotowania

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP