Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty

Aktywny układ chłodzący do stosowania pod odzieżą ochronną w gorącym środowisku pracy
Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013
Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Opracowanie metodyki pomiaru parametrów fizycznych mikroklimatu pod odzieżą z wykorzystaniem systemy pomiaru, rejestracji i bezprzewodowej transmisji danych, do jej oceny w badaniach laboratoryjnych i użytkowych
Okres realizacji: 01.01.2011 r. – 31.12.2013 r.
Kierownik projektu - dr Agnieszka Kurczewska

Modelowe rozwiązania nanokompozytów  polimerowych do zastosowania w materiałach dwufunkcyjnych chroniących przed olejami i czynnikami mechanicznymi
Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013
Kierownik projektu:  dr inż. Sylwia Krzemińska

Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych
Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013
Kierownik projektu:  dr inż. Sylwia Krzemińska

Opracowanie metody badania procesu przenikania rozpuszczalników organicznych w warunkach niskich temperatur przez barierowe materiały powleczone modyfikowane nanonapełniaczami
Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013
Kierownik projektu:  mgr inż. Krzysztof Łężak

Neuronowe modelowanie przepływu ciepła i wilgoci przez płaskie układy materiałów stosowane w odzieży chroniącej przed zimnem
Okres realizacji: 2012 - 2013
Kierownik projektu - mgr inż. Anna Dąbrowska

Modelowanie lokalnego transferu ciepła w pakietach tekstylnych z wykorzystaniem materiałów przemiany fazowej
Okres realizacji:  01.04.2008 – 31.09.2010
Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Opracowanie wytycznych doboru odzieży, rękawic i obuwia chroniących przed  czynnikami gorącymi
Okres realizacji:  01.01.2010  -  31.12.2010
Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Opracowanie wytycznych do projektowania i doboru odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi
Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010
Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Łężak

Odzież chroniąca przed zimnem z systemem aktywnej termoregulacji
Okres realizacji: 2007 - 2010
Kierownik projektu - dr Agnieszka Kurczewska

Opracowanie metody badania transportu ciepła i pary wodnej przez materiały „aktywne” przeznaczone na odzież ochronną
Okres realizacji: 2008 - 2010
Kierownik projektu - dr Agnieszka Kurczewska

Opracowanie i walidacja kompleksowej metody oceny odzieży przeznaczonej do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem przy wykorzystaniu manekina symulującego parametry elektrostatyczne człowieka
Okres realizacji: 2008 - 2010
Kierownik projektu - dr Agnieszka Kurczewska

Badanie właściwości kompozytów materiałów ekranujących pola elektromagnetyczne małych i średnich częstotliwości
Okres realizacji: 2008 - 2010
Kierownik projektu - dr Agnieszka Kurczewska

Opracowanie metody badania oraz kryteriów oceny odporności na uszkodzenia po  zmęczeniu mechanicznym materiałów przeznaczonych na odzież ochronną
Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010
Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Opracowanie wzorców odniesienia do badań materiałów chroniących przed czynnikami gorącymi
Okres realizacji: 1.01.2005  -  30.11.2007
Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak, dr inż. Sylwia Krzemińska

Badania konstrukcji materiałowych z udziałem superabsorbentów pod szczelnymi ubiorami ochronnymi dla poprawy komfortu ich użytkowania
Okres realizacji: 01.04.2002  - 31.10.2004 r.
Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP