Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Czasopisma

PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY - kwartalnik


Wydawnictwo zawiera kompletne dokumentacje na temat szkodliwego oddziaływania określonych czynników chemicznych i fizycznych na organizm człowieka wraz z uzasadnieniem przyjętych w Polsce wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) tych czynników, a także metod ich oznaczania w środowisku pracy. Publikacja jest niezbędna do dokonania oceny zagrożeń istniejących w środowisku pracy i ustalenia odpowiedniej profilaktyki medycznej. Przeznaczona jest dla pracodawców oraz służb odpowiedzialnych za profilaktykę i za nieprzekraczanie w środowisku pracy wartości NDS i NDN.             Więcej informacji

BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Nauka i praktyka -  miesięcznik


Na łamach czasopisma są omawiane zagadnienia z zakresu techniki bezpieczeństwa pracy i inżynierii środowiska, fizjologii, medycyny, psychologii i socjologii pracy, profilaktyki zagrożeń na stanowisku  pracy oraz organizacji pracy. Miesięcznik adresowany do szerokiego grona pracowników i pracodawców zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa pracy oraz ergonomią.

Więcej informacji

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS (JOSE) - kwartalnik

Anglojęzyczny kwartalnik naukowy, w którym są zamieszczane  wyniki prac naukowo-badawczych z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii z różnych krajów świata, a także recenzje książek oraz informacje o krajowychi międzynarodowych seminariach i konferencjach. Nad utrzymaniem wysokiego poziomu kwartalnika czuwa Międzynarodowa Rada Programowa (50 członków z 23 państw). Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane przez członków Rady.

Więcej informacji

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP