Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wstęp ogólny | Regulacje prawne | Dane statystyczne | Dobre praktyki | Wyniki badań własnych | Problemy osób 50+ | Zalecenia | Oferta | Bibliografia

Bibliografia (w tym CIOP-PIB)

  1. Bugajska  J.: Pracownicy starsi – możliwości i uwarunkowania fizyczne. CIOP-PIB.  Warszawa, 2007.
  2. Widerszal-Bazyl  M.: Stres pracowników starszych i jego ograniczanie. CIOP-PIB. Warszawa, 2007.
  3. Bugajska  J., makowiec-Dąbrowska T., Konarska M.: Zapobieganie wcześniejszej niezdolności  do pracy. Założenia merytoryczne. CIOP-PIB. Warszawa, 2008.
  4. Aktywność  zawodowa pracowników starszych w aspekcie starzejącego się społeczeństwa.  Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. CIOP-PIB.  Warszawa, 2008.
  5. Bugajska  J.: Fizjologiczne kryteria zdolności do pracy fizycznej osób starszych –  wydatek energetyczny. CIOP-PIB. Warszawa, 2010.
  6. Hildt-Ciupińska  K. i wsp.: Dobre praktyki na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w  wieku 50+ - przykłady. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 2012 (3): 12-15
  7. Bugajska J., Hildt-Ciupińska  K.: Ocena działań ukierunkowanych na utrzymanie zatrudnienia przez starszych  pracowników w Polsce. Medycyna Pracy  2012;63(4):453–462.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP