Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pomiarowe - wzorcowanie | Eksperckie | Informacyjne | Badania psychologiczne kierowców

Informacyjne

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) oferuje usługi w zakresie informacji naukowej z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i wielu tematów pokrewnych.
Usługi te  realizuje Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji (wiecej), wykorzystując m.in. zasoby Biblioteki CIOP-PIB.
Biblioteka udostępnia specjalistyczny księgozbiór około 40.000 vol. polskiej i zagranicznej literatury naukowej, jak również   85 tytułów czasopism zagranicznych oraz 245 polskich czasopism (w tym 123 czasopisma naukowe i specjalistyczne). Elektroniczny katalog zbiorów Biblioteki  prowadzony jest w systemie ALEPH i jest dostępny w sieci Internet (wiecej).

Ośrodek Informacji realizuje  również funkcje związane pełnieniem przez CIOP-PIB funkcji:
- Polskiego Krajowego Centrum Informacji CIS, (wiecej).
- Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy, (wiecej).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93