Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia życia i zdrowia | Źródła ekspozycji w środowisku pracy i życia | Zasady oceny narażenia i metody badań | Profilaktyka techniczna i organizacyjna | Słowniczek | Artykuły | Książki | Literatura uzupełniająca | Wykaz norm | Wykaz rozporządzeń | Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

Polskie normy EMF

  1. PN-ISO 7010:2006. Symbole  graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa  stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.
  2. PN-N-01256-03:1993  (PN-93/N-01256/03). Znaki bezpieczeństwa, Ochrona i higiena pracy.
  3. PN-N-01256-03:1993/Az2:2001. Znaki bezpieczeństwa, Ochrona i higiena pracy.
  4. PN-N-18002: 2000. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do  oceny ryzyka zawodowego.
  5. PN-T-06260:1974 (PN-74/T-06260). Źródła  promieniowania elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze.
  6. PN-T-06580-1:2002. Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od  0 Hz do 300 GHz. Część 1. Terminologia.
  7. PN-T-06580-3:2002. Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od  0 Hz do 300 GHz. Część 3. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP