Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas | Wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas ustalony | Wyznaczanie dziennej ekspozycji na hałas nieustalony | Wizualizacja poziomu hałasu w obszarze dwuwymiarowym | Sumowanie poziomów ciśnienia akustycznego

Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałasOcena ryzyka zawodowego wykonywana jest na podstawie wyników pomiarów na stanowisku pracy: poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy (LEX,8h), maksymalnego poziomu dźwięku A (LAmax), szczytowego poziomu dźwięku C (LCpeak). Podczas oceny brane pod uwagę jest również przynależność pracownika do grupy szczególnego ryzyka.


Wpisz odpowiednie wartości:
LEX,8h  dB
LAmax  dB
LCpeak  dB
Czy pracownik należy do grupy szczególnego ryzyka?
Nie
Tak (kobieta w ciąży)
Tak (młodociany)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP