Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas | Wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas ustalony | Wyznaczanie dziennej ekspozycji na hałas nieustalony | Wizualizacja poziomu hałasu w obszarze dwuwymiarowym | Sumowanie poziomów ciśnienia akustycznego

Wyznaczanie dziennej ekspozycji na hałas nieustalonyProgram wspomagający wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy w zależności od poziomu równoważnego dźwięku A w kolejnych godzinach 8-godzinnego dnia pracy.
W oknie programu podawany jest równoważny poziom dźwięku A dla kolejnych godzin 8-godzinnego dnia pracy. Wartość równoważnego poziomu dźwięku A obrazowana jest przez wysokość danego słupka oraz podawana nad słupkiem w formie liczbowej. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy reprezentuje słupek zielony, umieszczony z prawej części strony i oznaczony etykietą "Lex8h".

Obsługa programu:

Aktualnie obsługiwane źródło wyróżnione jest kolorem czarnym. Zmiana źródła realizowana jest za pomocą klawiszy ze strzałkami (lewa/prawa). Wartość poziomu ciśnienia akustycznego dla aktualnego (oznaczonego kolorem czarnym) źródła ustala się za pomocą klawiszy ze strzałkami góra/dół.

UWAGA:

W przypadku, gdy naciskanie strzałek nie uaktywnia apletu należy naprowadzić kursor myszy na obszar apletu i nacisnąć lewy klawisz myszy. Po tej czynności (koniecznej w przypadku niektórych przeglądarek) aplet zostanie uaktywniony i sterowanie za pomocą klawiatury komputera powinno działać prawidłowo.
Do prawidłowego działania strony niezbędne jest włączenie Sun Java Virtual Machine. Opis instalacji Sun Java Virtual Machine przedstawiono pod adresem www.java.com. Ze względu na niepełną zgodność działania maszyn wirtualnych Sun Java Virtual Machine i Microsoft VM istnieje możliwość ich przełączania opis przedstawiony jest pod adresem www.java.com.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP