Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas | Wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas ustalony | Wyznaczanie dziennej ekspozycji na hałas nieustalony | Wizualizacja poziomu hałasu w obszarze dwuwymiarowym | Sumowanie poziomów ciśnienia akustycznego

Sumowanie poziomów ciśnienia akustycznegoProgram umożliwia wyznaczenie sumarycznego poziomu ciśnienia akustycznego dla kilu źródeł hałasu (do sześciu źródeł hałasu).

Źródła hałasu oznaczone są cyframi od 1 do 6, a wartość poziomu ciśnienia akustycznego obrazowana jest przez wysokość danego słupka oraz podawana nad nim w postaci liczbowej. Sumaryczny poziom reprezentuje słupek czerwony z umieszczony z prawej części strony, oznaczony etykietą "suma".

Obsługa programu:

Aktualnie obsługiwane źródło wyróżnione jest kolorem czarnym. Zmiana źródła realizowana jest za pomocą klawiszy ze strzałkami (lewa/prawa). Wartość poziomu ciśnienia akustycznego dla aktualnego ("czarnego") źródła ustala się za pomocą klawiszy ze strzałkami góra/dół. Wskazane źródło może zostać wyłączone za pomocą klawisza Enter, bądź ponownie włączone za pomocą tego samego klawisza. Słupek związany ze źródłem włączonym ma kolor szary, z wyłączonym jest niewidoczny. Stan źródła (włączone/wyłączone) wyświetlany jest nad wartością poziomu ciśnienia akustycznego. W przypadku źródeł wyłączonych ich stan widoczny jest dopiero po wybraniu danego źródła za pomocą strzałem prawo/lewo

UWAGA:

Źródło numer jeden jest celowo zablokowane przed wyłączeniem. W ten sposób nie jest możliwe wykonywanie sumowania dla zerowej liczby źródeł.
W przypadku, gdy naciskanie strzałek nie uaktywnia apletu należy naprowadzić kursor myszy na obszar apletu i nacisnąć lewy klawisz myszy. Po tej czynności (koniecznej w przypadku niektórych przeglądarek) aplet zostanie uaktywniony i sterowanie za pomocą klawiatury komputera powinno działać prawidłowo.
Do prawidłowego działania strony niezbędne jest włączenie Sun Java Virtual Machine. Opis instalacji Sun Java Virtual Machine predtawiono pod adresem www.java.com. Ze względu na niepełną zgodność działania maszyn wirtualnych Sun Java Virtual Machine i Microsoft VM istnieje możliwość ich przełączania opis przedstawiony jest pod adresem www.java.com.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP