Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Odpowiedzialność społeczna w zarządzaniu BHP | Lista pytań kontrolnych wspomagających wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP

Uwaga:

Oceny wyższe od 70% wskazują na wysoki poziom wdrożenia działań odpowiedzialnych społecznie w obszarze BHP.

Oceny wyższe, od 50%, ale niższe od 70% mogą wskazywać na potrzebę szerszego uwzględnienia zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP. Przy planowaniu działań zmierzających do szerszego uwzględnienia zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP należy zwrócić szczególną uwagę na te zagadnienia, dla których udzielono odpowiedzi „nie”.  Jeżeli odnoszą się one do warunków przedsiębiorstwa, należy rozważyć wdrożenie dotychczas nie realizowanych działań.  

Ocena obszaru niższa od 50% może wskazywać na niezadowalające uwzględnianie zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP. Dla każdego tak ocenianego obszaru zaleca się zaplanowanie działań zmierzających do uwzględnienia zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP.  Przy planowaniu tych działań należy zwrócić szczególną uwagę na te zagadnienia, dla których udzielono odpowiedzi „nie”.  Jeżeli odnoszą się one do warunków przedsiębiorstwa, należy zaplanować i wdrożyć dotychczas nie realizowane działania.    

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93