Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Transport wewnętrzny | Transport zewnętrzny | Obsługa, agregowanie i przechowywanie sprzętuTransport wewnętrzny


Transport wewnętrzny

W każdym gospodarstwie rolnym niezbędne jest przemieszczanie różnych ładunków, m.in. pasz, obornika, ściółki, opału, paliwa, nawozów, materiału siewnego, środków ochrony roślin itp. Ich transport odbywa się najczęściej po ciągach komunikacyjnych w obejściu gospodarstwa i korytarzach wewnątrz budynków gospodarczych. Te same trakty są wykorzystywane podczas wykonywania innych czynności, dlatego nie należy zastawiać ich zbędnymi przedmiotami. Trzeba także zadbać, by nie miały śliskiej i nierównej nawierzchni.

Bez względu na to, jakie urządzenia są używane do transportu w obrębie gospodarstwa, należy pamiętać, by były one stosowane zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami BHP.

Dźwiganie niedozwolonych ciężarów może spowodować upadki,
a także urazy i schorzenia kręgosłupa. Dlatego należy, tam gdzie jest to możliwe, używać przenośników, podnośników, wózków itp.


Przykłady podręcznego sprzętu do transportu bliskiego


Jeśli jednak zastosowanie środków technicznych ułatwiających transport nie jest możliwe, to wykonując czynności związane z przemieszczaniem ciężarów należy przestrzegać następującej zasady – zgięte nogi, proste plecy, płynne ruchy do góry i do przodu.

Do transportu wewnętrznego materiałów sypkich coraz częściej są używane różnego rodzaju przenośniki pneumatyczne ślimakowe, czerpakowe, taśmowe itp., które w znacznym stopniu ułatwiają pracę, eliminują zagrożenia upadkiem i dźwigania ciężarów, pod warunkiem, że są sprawne. Ich zastosowanie zmniejsza również zapylenie.


Przenośnik pneumatyczny do ziarna


Dobrze wiedzieć, jakie ładunki można podnosić i przenosić. Dopuszczalne ciężary określają przepisy obowiązujące pracowników:
  • mężczyźni w wieku powyżej 18 lat mogą podnosić ciężary o masie nieprzekraczającej 50 kg  przy wykonywaniu prac dorywczych i o masie do 30 kg  przy wykonywaniu pracy stałej (kobiety wykonujące prace dorywcze – do 20 kg, pracę ciągłą –  do 12 kg)
  • niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m
  • przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się zespołowo (przy pracy stałej masa przypadająca na jednego pracownika nie może przekraczać 25 kg, a przy dorywczej – 42 kg). Nie wolno przemieszczać przedmiotów o masie przekraczającej 500 kg
  • młodzieży w wieku 16 – 18 lat nie wolno zatrudniać przy pracach załadunkowych i wyładunkowych, przetaczaniu bali, kłód, i beczek. Młodociani wykonujący pracę stałą nie mogą dźwigać i przenosić  ładunków powyżej  12 kg – chłopcy i 8 kg – dziewczęta, a wykonujący pracę dorywczą – powyżej 20 kg – chłopcy i powyżej 14 kg – dziewczęta.


Należy pamiętać, że nie wolno dźwigać ciężarów, nawet o dopuszczalnej masie, podczas przemieszczania się po schodach lub drabinie. Może wówczas dojść do upadków z wysokości, których częstym następstwem jest uraz kręgosłupa powodujący trwałe kalectwo.

Zachowanie bezpieczeństwa podczas ręcznego transportu polega na:
  • przenoszeniu ciężarów, o dopuszczalnej masie, w pozycji ciała zbliżonej do naturalnej
  • unikaniu zbędnego pochylania tułowia i dużych skrętów
  • stosowaniu sprzętu pomocniczego (wózków, podnośników widłowych, taczek itp.)
  • przenoszeniu zespołowym przedmiotów o dużych gabarytach i dużej masie
  • ustaleniu sposobu porozumiewania się podczas pracy zespołowej.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP