Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ochrona roślin | Zaprawianie ziarna | Nawadnianie | Wykonywanie oprysków | Postępowanie ze środkami chemicznymi | Zasady higienyOchrona roślin


Ochrona roślin

W praktyce produkcji rolnej stosowane są różnorodne metody ochrony roślin:
  • biologiczna, z wykorzystaniem pewnych organizmów drapieżnych do niszczenia gatunków niepożądanych
  • agrotechniczna, polegająca na stosowaniu odpowiedniego zmianowania i właściwych odmian uprawowych, odpowiedniego nawożenia i uprawy gleby oraz przestrzeganiu terminów zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych
  • mechaniczna, z wykorzystaniem narzędzi i maszyn uprawowych, a także łapek, przynęt zwalczanych szkodników, chwytaczy owadów
  • fizyczna, polegająca na wykorzystaniu wysokiej temperatury do dezynfekcji ziarna i gleby oraz promieni nadfioletowych i podczerwonych do zwalczania owadów i chorób grzybowych
  • chemiczna, polegająca na użyciu preparatów chemicznych do zwalczania szkodników, chorób i chwastów.

Najbardziej efektywna, a zarazem najbardziej popularna jest metoda chemiczna z zastosowaniem pestycydów. Należy pamiętać, że wszystkie pestycydy są bardziej lub mniej niebezpieczne, ponieważ:
  • charakteryzują się dużą aktywnością biologiczną, tzn. działają toksycznie na różne organizmy szkodników, ale niestety również na ludzi, zwierzęta domowe i żyjące dziko
  • mają zdolność kumulowania się w organizmach żywych
  • przemieszczają się w glebie, wodzie i powietrzu, zagrażając skażeniem środowiska naturalnego
  • stosuje się je masowo i są praktycznie dostępne bez ograniczeń.

Przed rozpoczęciem pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją ich stosowania.

Postać środków chemicznych decyduje o potrzebie dodatkowego przygotowania do wykonania zabiegu. Nie wymagają przygotowania preparaty pyliste, suche zaprawy nasienne i granulaty. Natomiast przygotowuje się do przeprowadzenia zabiegów roztwory, emulsje, proszki zawiesinowe i pasty.

Podczas pracy ze środkami ochrony roślin w formie stężonej należy chronić drogi oddechowe, skórę i oczy.


Zestaw odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej


Przy wszelkich pracach związanych ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin należy używać odzieży ochronnej lub specjalnie do tego celu przeznaczonej odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. W skład kompletu odzieży i środków ochrony indywidualnej wchodzą: ubranie chroniące przed ciekłymi środkami ochrony roślin (spodnie, bluza i kapelusz typu rybackiego lub kombinezon impregnowany z kapturem), buty gumowe, rękawice gumowe lub igielitowe, okulary ochronne lub ekran ochronny, półmaski lub maski. Niektóre firmy produkujące opryskiwacze dołączają do nich takie zestawy jako standardowe wyposażenie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP