Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje podstawowe | Wypadki przy pracy według wieku i stażu poszkodowanych | Czynności podczas których dochodziło do wypadków przy pracy | Przyczyny wypadków przy pracy

Przyczyny wypadków przy pracy


Strukturę przyczyn wypadków przy pracy w Polsce ogółem oraz w budownictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowymi w analizowanych rodzajach działalności przedstawiono na rys. 11-14.


Rys. 11. Struktura przyczyn wypadków przy pracy w Polsce, 2008.


W całej gospodarce, najczęściej podawana przyczyną jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika (93%). Pozostałe kategorie przyczyn stanową do 2% wszystkich rejestrowanych przyczyn. W analizowanych rodzajach działalności ta struktura jest jednak odmienna.Rys. 12. Struktura przyczyn wypadków przy pracy w budownictwie - Polska, 2008.


W budownictwie nieprawidłowe zachowanie się pracownika stanowi 55% wszystkich przyczyn. Następne w kolejności są przyczyny związane z czynnikiem materialnym -niewłaściwy stan czynnika materialnego (10%) oraz brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (8%). Relatywnie wysoki jest też udział przyczyn organizacyjnych, tj.: niewłaściwej organizacji pracy (7%) oraz niewłaściwej organizacji stanowiska pracy (6%).Rys. 13. Struktura przyczyn wypadków przy pracy w transporcie - Polska, 2008.


W transporcie podobnie jak w innych rodzajach działalności najliczniej zgłaszaną przyczyna wypadku jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika (59%). Następną w kolejności przyczyną ze względu na udział jest niewłaściwy stan czynnika materialnego (9%) oraz inna przyczyna (9%). Dalej są: samowolne zachowanie się pracownika (6%), brak lub nie właściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (5%) oraz niewłaściwa organizacja pracy i stanowiska pracy (po 4% każda).Rys. 14. Struktura przyczyn wypadków przy pracy w przetwórstwie przemysłowym - Polska, 2008.


Struktura przyczyn wypadków w przetwórstwie przemysłowym jest zbliżona do tej w budownictwie. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika stanowi 53% wszystkich przyczyn. Dalej są przyczyny związane z czynnikiem materialnym: niewłaściwy stan czynnika materialnego (10%) oraz brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (9%). Również wysokim udziałem charakteryzuje się samowolne zachowanie się pracownika (9%). Na podobnym do odnotowanego w budownictwie kształtuje się udział niewłaściwej organizacji zarówno pracy jak i stanowiska pracy (po 6%).


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP