Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje podstawowe | Wypadki przy pracy według wieku i stażu poszkodowanych | Czynności podczas których dochodziło do wypadków przy pracy | Przyczyny wypadków przy pracy

Wypadki przy pracy według wieku i stażu poszkodowanych


Strukturę wiekowa osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy przedstawiono na rys. 5, zaś strukturę według stażu pracy poszkodowanych na rys.6.Rys. 5. Procentowy rozkład wieku osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce, 2008.


We wszystkich analizowanych rodzajach działalności wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracy najwięcej jest osób pomiędzy 20 a 50 rokiem życia. Przy czym, różny jest udział poszczególnych grup wiekowych w zależności od sekcji działalności. W budownictwie rozkład wieku osób poszkodowanych jest podobny do przypadku ogólnego. W transporcie charakterystyczny jest relatywnie niski udział osób w wieku 20-29 lat i odpowiednio wyższy udział pracowników w wieku od 40 do 49 lat. Natomiast w przypadku przetwórstwa przemysłowego zaobserwować można sytuację odwrotną, tj.: stosunkowo wysoki udział pracowników młodych (20-30 lat) i odpowiednio niższy odsetek poszkodowanych w wieku 40-49 lat.Rys. 6. Struktura stażu pracy osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce, 2008.


We wszystkich analizowanych rodzajach działalności najczęściej wypadkom przy pracy ulegają pracownicy o krótkim stażu pracy (do 1 roku). Przy czym ich udział różni się w zależności od konkretnego rodzaju działalności. Najwyższy udział (90%) pracowników o niskim stażu zanotowano w wypadkach przy pracy w produkcji i przetwórstwie metali (DJ). Natomiast najniższy w przypadku wytwarzania koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych (23%), oraz w transporcie (33%).


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP