Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wypadki przy pracy ogółem w latach 2001-2011 | Wypadki ciężkie i śmiertelne w latach 2001-2011 | Wypadki przy pracy według działalności | Wypadki przy pracy według województw | Wypadki przy pracy według płci osoby poszkodowanej | Wypadki przy pracy według wieku i stażu poszkodowanych | Przyczyny wypadków przy pracy

Wypadki przy pracy według działalności


Sekcją, w której od lat rejestruje się największą liczbę wypadków przy pracy jest przetwórstwo przemysłowe (rys. 5). W roku 2011 w sekcji tej zarejestrowano ponad 33 tys. wypadków przy pracy, czyli niemal 3 razy więcej niż w drugiej co do liczby wypadków sekcji handlu hurtowego i detalicznego.Rys.5. Liczba wypadków przy pracy w wybranych rodzajach działalności gospodarczej  w Polsce w latach 2009 - 2011


Pomimo, iż w sekcji przetwórstwa przemysłowego dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy, to jednak górnictwo jest sekcją charakteryzującą się najwyższym wskaźnikiem wypadkowości (rys. 6). Stosunkowo duże zagrożenie wypadkiem przy pracy dotyczy również pracujących w sekcjach: dostawa wody, przetwórstwo przemysłowe oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.Rys. 6. Wskaźnik wypadków przy pracy w wybranych rodzajach działalności gospodarczej w Polsce w latach 2009 i 2011


Zarówno w roku 2011, jak i w latach poprzednich, sekcją o największej liczbie wypadków ciężkich przy pracy było przetwórstwo przemysłowe (rys. 7).
Rys. 7. Liczba wypadków ciężkich w wybranych rodzajach działalności gospodarczej w Polsce w latach 2009 - 2011


W wyniku zdarzeń, których skutkiem było ciężkie uszkodzenie ciała, w wyżej wymienionej sekcji w roku 2011 poszkodowanych zostało 262 pracujących. Duża liczba wypadków ciężkich została również odnotowana w sekcji budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego oraz transportu i gospodarki magazynowej.

W latach 2009 - 2011 sekcją, w której odnotowano najwięcej wypadków śmiertelnych było budownictwo (rys. 8). W wymienionej sekcji, w roku 2011, w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym uczestniczyło 99 pracujących.
Rys. 8. Liczba wypadków śmiertelnych w wybranych rodzajach działalności gospodarczej w Polsce w latach 2009 - 2011


Kolejnymi sekcjami, w których w roku 2011 zarejestrowano dużą liczbę wypadków śmiertelnych były sekcje przetwórstwa przemysłowego oraz transportu i gospodarki magazynowej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP