Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wypadki przy pracy ogółem w latach 2001-2011 | Wypadki ciężkie i śmiertelne w latach 2001-2011 | Wypadki przy pracy według działalności | Wypadki przy pracy według województw | Wypadki przy pracy według płci osoby poszkodowanej | Wypadki przy pracy według wieku i stażu poszkodowanych | Przyczyny wypadków przy pracy

Wypadki ciężkie i śmiertelne w latach 2001-2011


Liczba wypadków ciężkich w latach 2001 – 2010 wykazywała tendencję spadkową, natomiast w roku 2011 zarejestrowano wzrost tego rodzaju wypadków (rys. 3).Rys. 3. Liczba wypadków ciężkich i śmiertelnych w Polsce w latach 2001 - 2011Liczba wypadków śmiertelnych w ciągu ostatnich 10 lat ulegała niewielkim zmianom. W roku 2011, w stosunku do roku 2010 zarejestrowano spadek liczby wypadków śmiertelnych - liczba poszkodowanych była najniższa od 10 lat.

W roku 2011 wskaźnik wypadków ciężkich wyniósł, podobnie jak w roku 2010, 0,06 na 1000 pracujących (rys. 4), natomiast wskaźnik wypadków śmiertelnych, w latach 2001 – 2011 podobnie jak ich liczba, ulegał zmianom, przyjmując wartości od 0,035 do 0,051 (rys. 4).Rys. 4. Wskaźnik wypadków ciężkich i śmiertelnych w Polsce w latach 2001 - 2011


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP