Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Fizjologia i higiena pracy - Materiały informacyjne bhp | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi


Fizjologia i higiena pracy - Bibliografia CIOP-PIB

 • Bugajska J., Jędryka Góral A., Głuszko M., Żołnierczyk-Zreda D., Sagan A., Rell-Bakaralska M., Pazdur J., Seidler H., Rial M., and PGR-SES-AIMs: Psychological stress in rheumatoid arthritis patients: a comparative Polish- German study Autoimmunity Review, , , 2009
 • Żołnierczyk-Zreda, D., Wrześniewski, K., Bugajska, J., Jędryka-Góral, A.: Polska wersja kwestionariusza do badania jakości życia związanej ze zdrowiem. Podręcznik do kwestionariusza, CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Bugajska J, Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P, Pasierski T, Szulczyk GA, Ząbek J: Perceived work-related stress and early atheriosclerotic changes in healthy employees. Int Arch Occup Environ Health, 2008, nr 81(8), s. 1037-43
 • Łuczak, A., Kurkus-Rozowska, B., Kamińska, J.: Poradnik dla asystenta zawodowego spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Serafin, R., Łuczak, A., Kurkus-Rozowska, B., Konarska, M., Bugajska, J.: Poradnik dla wolontariusza spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Zużewicz, K., Łuczak, A., Konarska, M.: Kierowcy zawodowi poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2002 – 2004 – wybrane aspekty. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 5, s. 24-26
 • Zużewicz, K., Łuczak, A., Najmiec, A.: Bezpieczeństwo na drogach – edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 7-8, s. 39-41
 • Bugajska J, Sudoł-Szopińska I, Widerszal-Bazyl M.: Physiological and psychosocial aspects of occupational activity of elderly workers. New Medicine, 2006, nr 4, s. 107-111
 • Jedryka-Góral A.; Bugajska J.; Lastowiecka E.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Michalak J. M.; Kochmanski M.: Work ability in ageing workers suffering from chronic diseases. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2006, nr 12(1), s. 17-30
 • Jedryka-Góral A; Pasierski T; Zabek J; Widerszal-Bazyl M; Radkiewicz P; Szulczyk G A; Wojciechowska B; Bugajska J.: Risk factors for arteriosclerosis in healthy employees-a multidisciplinary approach. European Journal of International Medicine, 2006, nr 17 (4), s. 247-53
 • Lastowiecka E.; Bugajska J.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Jedryka-Góral A.: Occupational work and quality of life in osteoarthritis patients. Rheumatology international, 2006, nr 27(2), s. 131-9
 • Łuczak, A.; Zużewicz, K.: Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, nr 4, s. 20-23
 • Jędryka-Góral A., Bugajska J., Łastowiecka E, Michalak J.M., Kochmański M., Najmiec A.: Work activity and ability in ageing patients suffering from chronic cardiovascular diseases. Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers. ICS, 2005, nr 1280 C, s. 190-195
 • Konarska M; Wolska A, Widerszal-Bazyl M, Bugajska J, Roman-Liu D, Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11(1), s. 65-76
 • B. Kurkus-Rozowska: Ocena postępów w rehabilitacji medycznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo na podstawie badań ich możliwości psychofizycznych, CIOP, Warszawa, 2001
 • Bugajska J. , Gedliczka A., Konarska M., Liu D., Najmiec A. , Milczarek M., Słowikowski J.: Ergonomia. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 3) , Warszawa, 2001
 • J. Bugajska: Obciążenie fizyczne dynamiczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • K. Kwarecki, Z. Zużewicz: Zakrzepowe zapalenie żył - naglący problem medycyny transportu?. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 12, s.
 • K. Kwarecki, Z. Zużewicz: Zagrożenia środowiskowe. Geny wrażliwości środowiskowej. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 6, s.
 • K. Kwarecki, Z. Zużewicz: Rytm życia - rytm przyrody. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8, s.
 • K. Kwarecki, Z. Zużewicz: Żywienie - element zdrowego stylu życia. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 5, s.
 • K. Kwarecki, Z. Zużewicz: Najczęstsze kłopoty zdrowotne pracownika zmianowego. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 9, s.
 • K. Kwarecki, Z. Zużewicz: Bezpieczeństwo pracy pilota. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 10, s.
 • K. Zużewicz, K. Kwarecki: Praca zmianowa i nocna - elementy profilaktyki chronobiologicznej, CIOP, Warszawa, 2001
 • K. Zużewicz, K. Kwarecki, J. Waterhouse: Skutki fizjologiczne pracy zmianowej i nocnej, CIOP, Warszawa, 2001
 • R. Cieślak, A. Łuszczyńska- Cieślak: Zarządzanie stresem w pracy. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 2001, nr 4, s.
 • Tokarski, T., Myrcha, K., Kamińska, J., Konarska, M., Kurkus-Rozowska, B., Łuczak, A., Serafin, R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Wolska A., Bugajska J., Najmiec A.: A Checklist as a Method for Assessing Conditions of Work with Computers - Implementation of Directive 270/90/EEC in Poland, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human - Computer Interaction - HCI International 2001) , New Orleans, Louisiana, USA, 2001

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP