Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Fizjologia i higiena pracy - Materiały informacyjne bhp | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi


Fizjologia i higiena pracy - Nowości wydawnicze

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
- B. Kurkus-Rozowska, R. SerafinFormat: 14,5 x 20,5 cm - A5
Stron: 36
ISBN: 83-7373-056-7
Cena: 5,00 zł
Rok wydania: 2004
Status: dostepny

PRACA ZMIANOWA A WIEK
- K. Zużewicz, M. KonarskaZawarte w poradniku wskazówki dotyczą aspektów zdrowotnych starszego wiekiem (powyżej 45. roku życia) pracownika zmianowego, problemów jego zmęczenia oraz kwestii organizacji pracy minimalizującej negatywny wpływ pracy zmianowej i nocnej na samopoczucie oraz zdrowie tego pracownika. Przedstawione zalecenia dotyczące rozwiązań organizacyjnych, opracowane przez fizjologów pracy i organizatorów pracy, służą poprawie bezpieczeństwa pracy i komfortu życia pracowników zmianowych w starszym wieku.

Format: 17 x 25 cm - B5
Stron: 43
ISBN: 978-83-7373-047-2
Rok wydania: 2008
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

ZAPOBIEGANIE WCZEŚNIEJSZEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY. Założenia merytoryczne
- J. Bugajska, T. Makowiec-Dąbrowska, M. KonarskaW publikacji przedstawiono dane demograficzne dotyczące populacji osób pracujących w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, zmiany zachodzące z wiekiem w organizmie człowieka i wpływające na jego możliwości wykonywania pracy, zasady monitorowania narażenia w środowisku pracy, metodę oceny zdolności do pracy opartą na pomiarze subiektywnego wskaźnika zdolności do pracy (WAI), informacje o czynnikach środowiska pracy, które mogą wpływać na subiektywnie postrzeganą zdolność do pracy, a także kierunki działań podejmowanych w celu utrzymania na dobrym poziomie zdolności do pracy osób bez względu na wiek oraz międzynarodowe uregulowania dotyczące polityki różnych państwa wobec osób starszych.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 60
ISBN: 978-83-7373-043-4
Rok wydania: 2008
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

OCENA OBCIĄŻENIA WYSIŁKIEM FIZYCZNYM PRACOWNIKÓW STARSZYCH
- M. KonarskaCelem opracowania jest udostępnienie prostych, szacunkowych metod oceny ryzyka zawodowego związanego z pracami wykonywanymi ręcznie, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zdrowotnych osób starszych. Proponowane metody mają służyć do wstępnej oceny ryzyka zawodowego wynikającego z nadmiernego wysiłku fizycznego, dynamicznego i statycznego, zbyt często wykonywanych czynności powtarzalnych i długotrwałego utrzymywania wymuszonej pozycji ciała przy pracy. Ich zastosowanie ma pomóc pracodawcy w małej firmie i pracownikowi (zwłaszcza samozatrudniającemu się) w podjęciu działań prewencyjnych i korygujących sposób wykonywania pracy.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 23
ISBN: 978-83-7373-027-4
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

PRACOWNICY STARSI – MOŻLIWOŚCI I UWARUNKOWANIA FIZYCZNE
- J. BugajskaW publikacji przedstawiono najistotniejsze zmiany zachodzące wraz z wiekiem i wpływające na możliwości wykonywania pracy fizycznej przez osoby starsze, charakterystykę biomechanicznych czynników obciążających układ mięśniowo- szkieletowy oraz metody oceny ciężkości pracy fizycznej. W wersji tabelarycznej przedstawiono wyniki pomiarów wydatku energetycznego na współcześnie występujących, fizycznych stanowiskach pracy. Takie zestawienie wartości wydatku energetycznego umożliwi specjalistom bhp w przedsiębiorstwie wyodrębnienie tych czynności zawodowych, które stanowią szczególnie duże obciążenie dla pracownika starszego i które nie powinny być przez niego wykonywane.

Format: 17,5 x 25 cm - B5
Stron: 164
ISBN: 978-83-7373-034-2
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

PRACOWNICY STARSI W WARUNKACH GORĄCEGO ŚRODOWISKA
- A. Marszałek, G. Bartkowiak, W. Kamińska, A. StefkoW poradniku omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące warunków pracy w środowisku gorącym, sposoby oceny tego środowiska i reakcje człowieka na nie. Przedstawiono zmiany w organizmie człowieka zachodzące z wiekiem, które mogą wpływać na tolerancję gorącego środowiska, wskazano sposoby poprawy tolerancji gorącego środowiska i wysiłku związanego z pracą w tym środowisku, a także środki ochrony indywidualnej odpowiednie do stosowania w nim. Przedstawiono także sposoby zmniejszenia dyskomfortu pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 31
ISBN: 978-83-7373-025-0
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

JAK ZMNIEJSZYĆ OBCIĄŻENIE KRĘGOSŁUPA PODCZAS PRACY
- J. Kamińska, D. Roman-LiuPraktyczny poradnik, w którym omówiono kilka zasad efektywnej ochrony kręgosłupa w trakcie wykonywania czynności roboczych. Zwrócono uwagę na najważniejsze czynniki wpływające na obciążenie narządu ruchu: nadmierne wartości wywieranych sił mięśniowych podczas przemieszczania ciężkich ładunków, zbyt dużą częstość powtórzeń tych samych czynności, czas trwania zadań roboczych oraz ograniczenie przestrzenne wpływające na przyjmowane pozycje robocze.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP