Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki powodujące zagrożenia wypadkowe | Przyczyny i okoliczności wypadków w chowie zwierząt | Zapobieganie wypadkom | Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze zwierząt | Zasady higieny przy pracy ze zwierzętami gospodarskimi


Zasady higieny przy pracy ze zwierzętami gospodarskimi  • W budynku inwentarskim należy wydzielić pomieszczenie, w którym można umyć ręce, przebrać się i przechowywać odzież roboczą służącą wyłącznie do pracy przy obsłudze zwierząt. Trzeba mieć świadomość, że zwierzęta mogą reagować agresją na intensywne zapachy, np. kosmetyków, środków chemicznych, paliw itp.
  • Przed pracą i po pracy należy myć starannie ręce ? dopiero po ich umyciu można spożywać posiłki i palić papierosy.
  • Należy dbać o czystość pomieszczeń inwentarskich, które powinny być co najmniej dwa razy w roku gruntownie czyszczone, zmywane wodą pod wysokim ciśnieniem i dezynfekowane, np. mlekiem wapiennym (podczas wykonywania tej czynności należy używać ubrań roboczych, rękawic i okularów ochronnych).
  • Po umyciu i dezynfekcji pomieszczenia powinny być dokładnie osuszone. Wpływa to na poprawę mikroklimatu i zapobiega rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych.
  • Sprzęt do udoju powinien być utrzymywany w czystości, gdyż mleko jest dobrą pożywką dla bakterii wywołujących różne schorzenia ludzi i zwierząt.
  • Wybiegi dla zwierząt i miejsca składowania obornika powinny być wydzielone z dala od zabudowań i ujęć wody.
  • Nie należy używać do celów spożywczych tych samych naczyń, które służą do pojenia i karmienia zwierząt!Pomieszczenia sanitarne zlokalizowane w budynkach inwentarskich ułatwiają utrzymanie higieny osobistej


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP