Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przygotowanie pasz | Karmienie i pojenie | Ścielenie | Usuwanie obornika i gnojowicy | Przepędzanie i załadunek świń na środki transportu | Wypełnienie czasu wolnego


Przepędzanie
i załadunek świń
na środki transportu


Przemieszczanie zwierząt w obrębie gospodarstwa jest konieczne po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Związaną z tym pracę należy zorganizować tak, by była  bezpieczna dla ludzi i jak najmniej stresująca dla zwierząt. Do wyznaczenia trasy przepędzania można użyć na przykład kostek słomy, zastaw wykonanych  z płyt pilśniowych itp. Dzięki nim zwierzęta łatwiej zorientują się, w jakim kierunku powinny się przemieszczać. Krzyk i bicie zwierząt podczas przepędzania i załadunku są niedopuszczalne. Przepędzanie jest sprawne i mniej stresujące, jeśli używa się do tego celu specjalnych plansz.


Użycie tego prostego urządzenia ułatwia jednoczesne przepędzanie całej grupy zwierząt, a w przypadku naporu na człowieka zestresowanych osobników, umożliwia skuteczną ochronę nóg


O ile przepędzanie prosiąt i warchlaków może grozić jedynie upadkiem ludzi, to przepędzanie tuczników przez wagę i rampę załadowczą stwarza poważniejsze zagrożenia. Spłoszenie grupy zwierząt, z których każde ma dużą masę, grozi przygnieceniem do barierek lub ścian w chlewni albo przewróceniem i stratowaniem leżącego człowieka, a w konsekwencji - poważnymi obrażeniami ciała.


Rampy załadunkowe powinny mieć solidną i stabilną konstrukcję. Powierzchnia, po której przemieszczają się zwierzęta, nie może być śliska, a jej nachylenie w stosunku do powierzchni podłoża nie powinno przekraczać 20%Podczas przepędzania należy unikać mieszania osobników z różnych kojców czy  grup, gdyż wywołuje to agresję lub stres u zwierząt. Przeganianie, załadunek i przewożenie zwierząt chorych i rannych jest niedopuszczalne. Zdecydowane, ale spokojne działanie zwiększa bezpieczeństwo nie tylko zwierząt, lecz także obsługujących je ludzi.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP