Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przygotowanie pasz | Karmienie i pojenie | Ścielenie | Usuwanie obornika i gnojowicy | Przepędzanie i załadunek świń na środki transportu | Wypełnienie czasu wolnegoSprzęt w chowie świńŚrodki techniczne stosowane w nowoczesnej produkcji trzody chlewnej muszą spełniać dwie funkcje: powinny zapewniać dobrostan zwierzętom oraz gwarantować osobom obsługującym bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Sprzęt należy tak dobierać, aby działał bezawaryjnie i niezawodnie podczas karmienia i pojenia oraz usuwania odchodów, zapewniał właściwą wentylację pomieszczeń i utrzymanie odpowiedniej temperatury.


Szafki ze sterownikami, które kontrolują pracę urządzeń
regulujących parametry mikroklimatu w chlewniUrządzenia stosowane w chowie świń powinny być dostosowane do potrzeb produkcji - im większa produkcja, tym mechanizacja i automatyzacja są bardziej potrzebne i uzasadnione ekonomicznie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93