Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Seminaria, konferencje | Materiały | Archiwum

Materiały nt. krajowego i europejskiego systemu ograniczania ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne

  1. Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG), OJ. Nr L-184, 2004. [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 159/1 (PL 05/t.5)].

  2. Dyrektywa 2008/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

  3. Karpowicz J., Gryz K., Kontrola i kształtowanie warunków pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym. Zakres częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, 10, 7-13.

  4. Karpowicz J., Gryz K., Dyrektywa dotycząca ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne - 2004/40/WE, Bezpieczeństwo Pracy, 2004, 11, str. 20-23.

  5. Karpowicz J., Gryz K., Wdrożenie dyrektywy 2004/40/WE odroczone do 30 kwietnia 2012 r., Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 6, 20.

  6. Karpowicz J. Bortkiewcz A., Gryz K., Kubacki R., Wiaderkiewicz R., Pola i promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz - 300 GHz. Dokumentacja nowelizacji harmonizującej dopuszczalny poziom ekspozycji pracowników z wymaganiami dyrektywy 2004/40/WE, PIMOŚ nr 4(58), 2008, 7-45.

  7. Karpowicz J., Gryz K., Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (1) - środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 1, 6-9 (kontakt Redakcja Bezpieczeństwa Pracy bpredakacja@ciop.pl)

  8. Serwis internetowy www.wypadek.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP