Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Wyniki | Literatura

Literatura

  1. OSHA Technical Manual (OTM) TED 01-00-015, www.osha.gov.

  2. Q-TRAK Plus, IAQ Monitor. Operation and Service Manual. TSI Incorporated, 2002.

  3. Termohigrometr LB-701. Instrukcja użytkowania i programowania. LAB-EL.

  4. VELOCICALC Plus – Air Velocity Meter, Operation and Service Manual. TSI Incorporated, 2006.

  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. DzU nr 75, poz. 690; zmiany: DzU 2003, nr 33, poz. 270; DzU 2004, nr 109, poz.1156.

  6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. DzU nr 129, poz. 844; tekst jednolity: DzU 2003, nr 169, poz. 1650; zmiany:  DzU 2007, nr 49, poz.330.

  7. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP