Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Wyniki | Literatura

Literatura

 1. Bugajska J., Grabarczyk Z. i wsp.: Komputerowe stanowisko pracy. Aspekty zdrowotne i ergonomiczne. Warszawa, CIOP 2003.

 2. Cross J.: Electrostatics: Principles. Problems and Applications. Bristol, Adam Higler, 1987, 112-115.  

 3. Davies C.N. (red.): Aerosol science. London, Academic Press 1966.

 4. Grabarczyk Z.J.: Influence of indoor electrostatic fields on particle concentration. European Aerosol Conference, 31 August – 5 September 2003, Madrid. Journal of Aerosol Science, 2003, S1285-S1286.

 5. Grabarczyk Z.: Jonizacja powietrza w środowisku życia i pracy. Warszawa, CIOP 2000.

 6. IEC (IEC 479-1:1994) Skutki działania prądu na ludzi i zwierzęta domowe. Wyd. 3. Raport techniczny Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki. PKN, 1999.

 7. Kowalski J.M.: Podłoga w systemie ochrony antyelektrostatycznej. Podłoga 2000, nr 2, 3, 4, 6 i 11.

 8. Kowalski J.M., Wróblewska, M.: Ochrona przed elektrycznością statyczną w środowisku pracy. Bezpieczeństwo Pracy 2004, nr 9, str. 12-16.

 9. Kowalski J.M.: Posadzki ceramiczne a ochrona przed elektrycznością statyczną.  Wokół Płytek Ceramicznych 1999, 2(6), kwiecień – czerwiec.

 10. Kowalski J.M.: Normalizacja metod oceny antyelektrostatycznych właściwości materiałów podłogowych. Podłoga 2003,  nr 4.

 11. Mainelis G. i wsp.: Electrical charges on airborne microorganisms. Aerosol Science, 2001, 32, 1087-111.

 12. Nielsen N. F, Schneider T.: Particle deposition onto a human head: influence of electrostatic and wind field. Bioelectromagnetics 1998, (19), 246-258.

 13. Pazdro K.: Uwaga –  elektryczność statyczna. Warszawa, IW CRZZ 1972.

 14. Šimorda J., Staroba J.: Elektryczność statyczna w przemyśle. Warszawa, WNT 1971.

 15. Strojny J.: Elektryczność statyczna w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa, WNT 1979.

 16. TCO’99 Certification requirements and tests methods for environmental labelling. Report No. 1. Displays (CRT). Stockholm 1998, TCO, The Swedish Confederation of Professional Employees, in co-operation with The Swedish Society for Nature Conservation, The Swedish National Energy Administration and SEMKO AB.

 17. PN-E-05200:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Terminologia.

 18. PN-E-05201:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Metody oceny zagrożeń wywołanych elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych – Metody oceny zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego.

 19. PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe – Wymagania ogólne.

 20. PN-E-05203:1992 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu.

 21. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.

 22. PN-EN 1149-1:2006(U) Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne- Część 1: Metoda badania do pomiaru rezystywności powierzchniowej.

 23. PN-EN 1149-2:1999/Ap1:2001. Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Metoda badania rezystancji skrośnej.

 24. PN-EN 61340-2-1:2004 Elektryczność statyczna. Część 2-1: Metody pomiaru. Zdolność materiałów i wyrobów do rozpraszania ładunku elektrostatycznego.

 25. PN-EN 61340-4-1:2006 Elektryczność statyczna. Część 4-1: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań – Rezystancja elektryczna wykładzin podłogowych i gotowych podłóg.

 26. PN-EN 61340-2-3:2002 Elektryczność statyczna – Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego.

 27. PN-EN 61340-4-3:2003 Elektryczność statyczna – Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań – Obuwie.

 28. PN-EN 61340-5-1:2002 Elektryczność statyczna – Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną – Wymagania ogólne.

 29. PN-EN 61340-5-2:2002 Elektryczność statyczna – Część 5-2: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną – Przewodnik użytkownika.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP