Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Wyniki | Literatura


    Zapewnienie pracownikom poczucia komfortu cieplnego poprzez regulację odpowiednich parametrów środowiska pracy przekłada się, m. in. na zmieszenie liczby popełnianych błędów, ograniczenie liczby wypadków oraz chorób zawodowych, a także poprawę wydajności pracy oraz jakości produktów i usług. Dokument przygotowany przez Centrum Tematyczne Research on Work and Health Europejskiej Agencji ds Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wykazał, że dyskomfort termiczny jest identyfikowany jako jeden z głównych fizycznych czynników ryzyka w środowisku pracy. W 2005 roku w warunkach mikroklimatu gorącego zatrudnionych było 17,4 tys., zimnego – 18,3 tys. pracowników w Polsce.

    W obecnej pracy przedstawiono natomiast możliwości analizy środowiska pracy pod kątem komfortu termicznego, na podstawie trzech aktualnych norm: PN-78/B-03421, PN-ISO 7730:2006(U), prEN 15251. Przedstawiono ich zalety i ograniczenia, zwracając przede wszystkim uwagę na ich aspekt praktyczny, tzn. możliwość projektowania budynków i pomieszczeń spełniających wymagania komfortu cieplnego oraz ocenę komfortu termicznego pomieszczeń.

    Komfort termiczny jest, obok m.in. jakości powietrza wewnętrznego, poziomu hałasu, czy np. wystroju wnętrza, istotnym elementem pozytywnego odbioru otaczającego środowiska. Z uwagi na stale wydłużający się czas spędzany, zarówno w życiu zawodowym, jak i pozazawodowym w pomieszczeniach, w których warunki środowiska są sztucznie kształtowane przez urządzenia klimatyzacyjne, niezbędne jest zaprojektowanie parametrów powietrza wewnętrznego w taki sposób, aby przebywanie w nich nie prowadziło do zaburzeń zdrowotnych (np. zespół chorego budynku; Sick Building Syndrome).

    W artykule przedstawiono metodę oceny pomieszczeń pod kątem komfortu cieplnego, na podstawie normy PN-EN ISO 7730:2006: „Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego”. W sposób praktyczny zilustrowano prowadzenie takiej oceny na przykładzie pomieszczenia biurowego

    W budynku C w okresie letnim wartości wskaźnika PMV w większości pomieszczeń odbiegały od strefy komfortu. W celu poprawy komfortu cieplnego pracowników istotne jest w tych pomieszczeniach zastosowanie rozwiązań zmniejszających ilość ciepła napływającego przez przegrody przezroczyste oraz zamontowanie urządzeń do klimatyzacji powietrza.
W okresie zimowym we wszystkich pomieszczeniach warunki cieplne spełniły kryteria komfortu.Porównanie wartości wskaźnika PMV zmierzonych latem i zimą w pomieszczeniach biurowych budynku C.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP