Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Kampanii RYZYKO ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE | Cele kampanii | Plakat kampanii | Konferencja PRAKTYCZNE ASPEKTY ... | Wypadki w budownictwie - Przyczyny, skutki, zapobieganie | Ocena ryzyka zawodowego | Materiały informacyjne kampanii | Materiały do ściągnięcia | Konkurs rysunkowy dla dzieci | Konkurs fotograficzny | Konkurs wiedzy

Kampania RYZYKO ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE 2008

KONKURS WIEDZY O RYZYKU ZAWODOWYM

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły o profilu budowlanym do udziału w konkursie wiedzy.

Celem konkursu
jest zachęcenie przyszłych uczestników rynku pracy do przeanalizowania dotychczasowych doświadczeń zdybytych w miejscu pracy, pod kątem bezpieczeństwa zachowań własnych oraz innych pracowników.

Do konkursu szkoły mogą zgłąszać prace pisemne uczniów, dotyczące ryzykownych zachowań w pracy, przygotowane na podstawie doświadczeń zdybytych w miejscu pracy (podczas praktyk zawodowych).

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano drobne nagrody ufundowane przez CIOP-PIB. Wysokość nagród głównych uzależniona została od zajętego miejsca.

W konkursie przewidziano dwie rundy oceny prac:

 • Pierwsza runda: ocena wszystkich prac pisemnych dotyczących ryzykownych zachowań w pracy, na podstawie dotychczasowych doświadczeń uczniów (zdobytych podczas praktyk zawodowych) dokonywana na poziomie szkoły
 • Do drugiej rundy konkursu przechodzi 10 uczestników, których prace zostały ocenione najwyżej. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy przejdą do drugiej rundy otrzymają dyplomy zaświadczające o udziale w konkursie i przejściu do drugiej rundy.
 • Liczba prac, które przejdą  do rundy drugiej może być większa, jeśli większa liczna prac zostanie oceniona na podobnie wysokim poziomie
 • Laureatami konkursu zostaje co najwyżej 6 uczestników drugiej rundy, których prace zostaną ocenione najwyżej
 • Organizator konkursu przyznaje 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia.
 • Konkurs jest konkursem indywidualnym, a nie grupowym. Prace powinny być pisane indywidualnie, a nie grupowo. Jeśli w danej szkole wiele osób chce brać udział w konkursie, organizatorzy sugerują przeprowadzenie wstępnych kwalifikacji na poziomie szkoły.
 • Wyniki poszczególnych etapów będą podawane w terminach określonych w harmonogramie.
 • Za oficjalne uważa się wyłącznie komunikaty zamieszczane przez organizatorów na głównej stronie internetowej konkursu.
 • Organizator umieści na stronie internetowej imiona, nazwiska i nazwy miejscowości, w których mieszkają laureaci. Uczestnicy lub opiekunowie, którzy nie zgadzają się na to powinni zawiadomić o tym Organizatora konkursu.
 • Wszelkie wątpliwości dotyczące organizacji i przebiegu konkursu będą rozstrzygane przez organizatora.
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w Polsce. Warunek ten dotyczy lokalizacji szkoły, a nie miejsca zamieszkania uczestników

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP