Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Filtracji i Wentylacji - Oferta

 • Badania prowadzone zgodnie z procedurami badawczymi:
  • Filtrów powietrza:
   -  Parametry użytkowe określone testem pyłu atmosferycznego i testem pyłu syntetycznego (procedura badawcza nr NCF-25).
  • Elementów zasysających wentylacji miejscowej wywiewnej:
   -  Natężenie emisji pyłu oraz skuteczności odsysania elementów zasysających wentylacji miejscowej wywiewnej (procedura badawcza   NCF-29).
  • Powietrza w środowisku pracy:
   -  Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy do oznaczania pyłu całkowitego,  pyłu respirabilnego, włókien respirabilnych (PN-Z-04008-7:2002, PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004, PN-EN 689:2002, PN-Z-04030/05:1991, PN-Z-04030/06:1991, PN-Z-04202/02:1988).
   -  Oznaczanie pyłu całkowitego.  Metoda filtracyjno-wagowa (PN-Z-04030-05:1991).
   -  Oznaczanie pyłu respirabilnego.Metoda filtracyjno-wagowa (PN-Z-04030-06:1991)
 • Badania prowadzone zgodnie z procedurą pomiarową:
  • Anemometrów:
   -  Wzorcowanie termoanemometrów w tunelu aerodynamicznym (procedura pomiarowa PWS/NC5-1).
 • Inne usługi w zakresie działalności Pracowni:
  • Badania parametrów fizycznych cząstek z zastosowaniem,
   • systemu analizy wymiarowej cząstek SMPS (TSI) do określenia stężenia liczbowego, masowego i powierzchniowego oraz rozkładu wymiarowego dla 64 frakcji wymiarowych cząstek w zakresie od 2nm do 700nm,
   • kondensacyjnego licznika cząstek drobnych P-TRAK (TSI) do oznaczania stężenia liczbowego cząstek od 20nm do 1000nm,
   • analizatora cząstek AERO-TRAK (TSI) do pomiaru powierzchni cząstek o wymiarach od 10nm do 1000nm,
   • fotometru DUST-TRAK (TSI) do określania stężeń masowych cząstek od 100nm do 10000nm,
   • licznika optycznego GRIMM Dust Monitor do pomiaru stężenia liczbowego oraz rozkładu wymiarowego dla 15 frakcji wymiarowych cząstek w zakresie od 300nm do 20000nm,
   • spektrometru APS (TSI) do pomiaru średnicy aerodynamicznej cząstek w zakresie od 500nm do 20000nm.
  • Badanie efektywności działania systemów wentylacji i klimatyzacji, w tym skuteczności  filtrów powietrza z zastosowaniem ww. aparatury i przyrządów pomiarowych i pomocniczych:
   • analizatora gazów znacznikowych MIRAN do oznaczania stężeń znaczników gazowych podczas badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w pomieszczeniu i określania miejsc, w których może dochodzić do kumulowania się stężeń substancji szkodliwych,
   • zestawu do generowania dymu Dragër i wytwornicy dymu Antari stosowanych w procesie mapowania stanu powietrza w pomieszczeniu, pod kątem śledzenia i oceny  rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
   • miernika Q-TRAK - do badania parametrów powietrza, w tym stężenia dwutlenku węgla, pod kątem jakości powietrza w pomieszczeniach,
   • anemometrów firmy TESTO i TSI do określania prędkości powietrza w pomieszczeniu oraz na elementach końcowych instalacji wentylacji i klimatyzacji,
   • zestawów pomiarowych VIVO do badania parametrów powietrza, w tym prędkości powietrza już od 0,05 m/s,
   • miernika ACCUBALANCE do określania strumieni objętości powietrza doprowadzanych i odprowadzanych przez systemy wentylacji z pomieszczeń
  • Szkolenia w zakresie „Zagrożenie pyłami w środowisku pracy”(pomiar, ocena).
  • Ocena ryzyka zawodowego związanego z występowaniem pyłów w środowisku pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP