Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Filtracji i Wentylacji - Publikacje

 • D. Brouwer, B. Stuurman, J. Welter, C. Moehlmann, M. Berges, D. Bard, D. Wake, E. Jankowska, D. Mark: The NANOSH database for results of workplace air monitoring studies to manufactured nanomaterials (MNM): A preliminary tool to estimate the potential for inhalation exposure?, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health) , Helsinki, Finland, 2009
 • D. Mark, D. Bard, D. Wake, M. Berges, C. Mohlmann, J. Welter, D. Brouwer, B. Stuurman, M. Nieboer-op de Weegh, E. Jankowska: Outcome of EU project NANOSH to assess potential worker exposure to engineered nanoparticles, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health) , Helsinki, Finland, 2009
 • E. Jankowska: Cząstki drobne w dymach spawalniczych, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy") , Łódź, 2009
 • E. Jankowska, W. Zatorski: Emission of nanosize particles in the process of nanoclay blending, (W: Proceedings of IEEE 2009, DOI 10.1109/ICQNM.2009.33, pp. 147-151) , Cancun, Mexico, 2009
 • E. Jankowska, D. Bard, W. Zatorski: Emission of nanosize particles in the process of burning foams with nanoclay, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health) , Helsinki, Finland, 2009
 • E. Jankowska, J. Kałużka: Struktury filtracyjno - sorpcyjne do oczyszczania powietrza z aerozoli wysokotemperaturowych., (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy") , Łódź, 2009
 • E. Jankowska, M. Pośniak: Number and mass concentrations and surface area of particles in Diesel exhaust fumes, (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T083A22.) , Karlsruhe, 2009
 • E. Jankowska, W. Zatorski: Concentration of nanosize particles when determining ZnO and TiO2 parameters, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health) , Helsinki, Finland, 2009
 • E. Jankowska, W. Zatorski: Nanoparticles emitted in the process of NanofilŽ5 blending, (W: Aerosol Conference 2009Abstract T011A09) , Karlsruhe, 2009
 • J. Kałużka, E. Jankowska: Oczyszczanie powietrza z cząstek o nanowymiarach przez włókniny polipropylenowe formowane techniką pneumotermiczną. Przegląd Włókienniczy. Włókno - Odzież - Skóra, 2009, nr 6-7, s. 65-68
 • M. Berges, C. Mohlmann, J. Welter, D. Bard, D. Mark, D. Brouwer, B. Stuurman, M. Nieboer-op de Weegh, E. Jankowska: Exposure estimation from aerosol measurements in nanotechnology industries, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental) , Health, Helsinki, 2009
 • M. Pośniak, E. Jankowska, Kowalska J.: Subiektywna ocena jakości powietrza w pomieszczeniach budynków szkół, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy") , Łódź, 2009
 • M. Pośniak, E. Jankowska, M. Szewczyńska: Size distribution of hazardous chemical compounds in diesel exhaust particles, (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T083A23.) , Karlsruhe, 2009
 • P. Sobiech., E. Jankowska: Metodyka badania wpływu ładunków elektrostatycznych na skuteczność filtracji cząstek spalin diesla., (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy") , Łódź, 2009
 • T. Jankowski: Badania emisji zanieczyszczeń pyłowych w procesach obróbki skrawaniem z użyciem metody znaczników gazowych, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy") , Łódź, 2009
 • T. Jankowski: Filtracja aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, nr 7-8(454-455), s. 29-33
 • T. Jankowski: Znaczniki gazowe w ocenie emisji zanieczyszczeń przenoszonych powietrzem. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, nr 2(449), s. 14-16
 • T. Jankowski: Effect of air flow distribution on dust emission and efficiency of local exhaust ventilation during wood grinding, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009) , Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • T. Jankowski: Heksafluorek siarki jako znacznik gazowy w badaniach emisji zanieczyszczeń powietrza., (W: Materiały 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego nt. "Chemia dla Społeczeństwa") , Łódź, 2009
 • T. Jankowski: Effect of air flow distribution on dust emission and efficiency of local exhaust ventilation during wood grinding, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009) , Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • T. Jankowski: Evaluation of the emissions of airborne pollutants from machines using trace gas technique, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009) , Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • T. Jankowski: Sulfur hexafluoride as a tracer gas for evaluation of the emission of airborne pollutants by machining operations, (W: Materiały International Congress of Young Chemists, 7th YoungChem 2009) , Warszawa, 2009
 • T. Jankowski, W. Gądor: Application DEHS and DOP aerosol for studies of filtration process of oil mists., (W: Materiały International Congress of Young Chemists, 7th YoungChem 2009) , Warszawa, 2009
 • T. Jankowski, W. Gądor: Zastosowanie aerozolu DEHS do badania procesu filtracji aerozoli cieczy., (W: Materiały 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego nt. "Chemia dla Społeczeństwa") , Łódź, 2009
 • T. Jankowski, W. Gądor: Filtration of oil mists in multilayer filter fabrics composed from PES and PP fibres, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009) , Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • T. Jankowski, W. Gądor: Filtracja aerozoli cieczy w procesach obróbki z użyciem chłodziw olejowych, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy") , Łódź, 2009
 • E. Jankowska: Influence of air humidity and air temperature on fine particles concentration, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008) , Saloniki, Grecja, 2008
 • E. Jankowska, M. Pośniak: Contamination of office room air by fine particles of cigarette smoke, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008) , Saloniki, Grecja, 2008
 • J. Kałużka, M. Pośniak, E. Jankowska, E. Pęczkowska., J. Kowalska: Nonwoven composites for adsorption of chemicals, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008) , Saloniki, Grecja, 2008
 • T. Jankowski: Filtration of liquid aerosols in fibrous filters composed of melt blown nonwovens, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008) , Saloniki, Grecja, 2008
 • T. Jankowski: Investigation of capture aerosol efficiency of an exhaust system using tracer method, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008) , Saloniki, Grecja, 2008
 • T. Jankowski: The influence of flow conditions on the filtration process of liquid aerosols, (W: W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008) , Saloniki, Grecja, 2008
 • T. Jankowski: Evaluation of the quality of multilayer fibrous filters used for liquid aerosol filtration, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008) , Saloniki, Grecja, 2008
 • E. Jankowska: Filtry powietrza - metody badania i zasady klasyfikacji.. INSTAL. Teoria i praktyka w instalacjach, 2007, nr 3, s. 49-52
 • E. Jankowska, E. Walicka: Change in the concentration and size distribution of fine particles close to a source of heat, (W: Proceedings of 3nd International Symposium on Nanotechnology and Occupational Health) , Taipei, Taiwan, 2007
 • E. Jankowska, E. Walicka: Influence of source of heating and air movement on the particles and air parameters., (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007) , Salzburg, Austria, 2007
 • E. Jankowska, J. Kałużka: Filtration of fine particles by melt-blown nonwovens, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007) , Salzburg, Austria, 2007
 • E. Jankowska, M. Pośniak, E. Walicka.: Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach biurowych dymem papierosowym. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, nr 10(433), s. 15-17
 • E. Jankowska, M. Pośniak, E. Walicka, I Makhniashvili: Size distribution, concentration and chemical components of fine particles of diesel fumes, (W: Proceedings of 3nd International Symposium on Nanotechnology and Occupational Health) , Taipei, Taiwan, 2007
 • E. Jankowska, W. Zatorski, M. Pośniak: Emission of nanoparticles in the proces of developing new polymers, (W: Proceedings of EuroNanOSH Conference - Nanotechnologies: A Critical Area in Occupational Safety and Health) , Helsinki, Finland, 2007
 • K. Gryz, J. Karpowicz, E. Jankowska: Metoda badania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w pomieszczeniach biurowych.. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, nr 2(425), s. 11-15
 • T. Jankowski: Wpływ parametrów strukturalnych na opory przepływu powietrza przez warstwowe układy włóknin wytworzonych metodą "spun-lace". Przegląd Włókienniczy. Włókno - Odzież - Skóra, 2007, nr 3, s. 35-38
 • T. Jankowski: Filtration of liquid aerosol particles in multilayer fibrous filters- theoretical and experimental results., (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007) , Salzburg, Austria, 2007
 • T. Jankowski: Badania wpływu porowatości materiałów filtracyjnych na proces filtracji aerozoli cieczy.. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, nr 6(429), s. 20-30
 • T. Jankowski: The influence of process conditions on the efficiency of non-steady filtration of aerosols, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007) , Salzburg, Austria, 2007
 • T. Jankowski, E. Jankowska: Investigation of air pollutants dispersion at workstands. Sigurnost, 2007, nr 49(1), s. 1-7
 • D. Kondej, E. Jankowska: Pyły na stanowiskach pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 10(339), s. 16
 • D. Kondej, E. Jankowska: Dust particles at industrial and office workplaces. Journal of Aerosol Science, 2004, nr VII, s. 1123
 • D. Kondej, E. Jankowska: Dust particles at industrial and office workplaces, (W: European Aerozol Conference) , Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • E. Jankowska: Detrmination of filtration efficieny with OPC and CPC countres, (W: European Aerozol Conference) , Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • E. Jankowska: Detrmination of filtration efficieny with OPC and CPC countres. Journal of Aerosol Science, 2004, nr VII, s. 975
 • E. Jankowska, D. Kondej, T. Jankowski, M. Gliński: Fine particles suspended In orfice air. Journal of Aerosol Science, 2004, nr VII, s. 913
 • E. Jankowska, D. Kondej, T. Jankowski, M. Gliński: Fine particles suspended In orfice air, (W: European Aerozol Conference) , Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • E. Jankowska, M. Pośniak: Jakość środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych. Ergonomia pracy biurowej PAN, 2004, nr , s. 123
 • K. Benczek, M. Gliński: Wentylacja miejscowa wywiewna przy ręcznych zmechanizowanych narzędziach, (W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie) , Zakopane-Koscielisko 2-4 czerwca, 2004
 • M. Gliński: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 4). Przykłady ograniczenia emisji pyłów. Rynek Instalacyjnynr, 2004, nr 1/2, s. 69-76
 • M. Gliński: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 7). Ruchome stanowiska pracy. Rynek Instalacyjny, 2004, nr 5, s.
 • M. Pośniak, I. Makhniashvili, E. Kozieł, E. Jankowska: Zanieczyszczenia chemiczne w środowisku pracy biurowej - ocena narażenia. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 6(395), s. 21
 • M.Gliński: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 6). Spawanie łukowe i technologie pokrewne - przykłady zastosowań. Rynek Instalacyjny, 2004, nr 4, s. 75-81
 • T. Jankowski, E. Jankowska: Investigation of aerosol emission using tracer gas method. Journal of Aerosol Science, 2004, nr VII, s. 1145
 • E. Jankowska, D. Kondej: Mass and number dust concentrations at industrial and office workplaces. Journal of Aerosol Science. Abstracts of the European Aerosol Conference, 2003, nr I, s. 393-394
 • E. Jankowska, D. Kondej, M. Pośniak: Subiektywna ocena jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych. Medycyna Pracy, 2003, nr 54(5), s. 437-444
 • E. Jankowska, D. Kondej, T. Jankowski: Particle size distribution and aerosol concentration at office workplaces. Journal of Aerosol Science. Abstracts of the European Aerosol Conference, 2003, nr I, s. 391-392
 • E. Jankowska, M. Pośniak: Problemy jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 2(379), s. 5
 • E. Jankowska, T. Jankowski, D. Kondej: Badanie obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniu pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 1(378), s. 17
 • E. Jankowska: Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem - filtry powietrza. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 3(368), s. 10-13
 • E. Jankowska, T. Jankowski: Investigation of air flow distribution in working room. SIGURNOST, 2002, nr 44, s. 1-13
 • K. Benczek, M. Gliński: Emisja zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń i sposoby jej ograniczania, (W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe, Pod red.: E. Kowala) Uniwersytet Zielonogórski Instytut Podstaw Techniki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra, 2002
 • M. Gliński: Metody określania skuteczności wentylacji ogólnej i miejscowej, (W: Materiały z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej "Wentylacja, klimatyzacja i energetyka cieplna w budownictwie ogólnym") , Zakopane-Krościenko, 2002
 • M. Gliński: Ograniczanie pylenia podczas szlifowania żeliwa. Medycyna Pracy, 2002, nr 1(53), s. 89
 • M. Gliński: Edukacja w zakresie zapewnienia dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach, (W: Materiały Konferencyjne) PW, Warszawa, 2002
 • M. Gliński: Dust Emission and Efficiency of Local Exhaust Ventilation During Cast Iron Grinding. JOSE, 2002, nr 1(8), s. 97-105
 • M. Gliński: Zapobieganie niewłaściwym parametrom mikroklimatu - rozwiązania techniczne i organizacyjne. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 12(377), s.
 • A.Lisowski, E.Jankowska, A.Thorpe, R.C.Brown.: Performance of textile fibre filter material measured with monodisperse and standard aerosols. Powder Technology, 2001, nr 118, s. 149-159
 • D. Brouwer, B. Duuren-Stuurman, M. Berges, E. Jankowska, D. Bard, D. Mark: From workplace air measurement results toward estimates of exposure? Development of strategy to assess exposure to manufactured nano-objects. J Nanopart Res, 2001, nr 8, s. 1867-1881
 • E. Jankowska: Metody badania wysoko skutecznych metariałów filtracyjnych. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 1, s. 11-14
 • E. Jankowska: Badanie filtrów powietrza metodą zliczania cząstek, (W: Materiały VIII Sympozjum: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy) , Łódź, 2001
 • E. Jankowska, T. Jankowski: Znaczniki gazowe w technice wentylacyjnej. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 9(362), s. 15-19
 • E. Jankowska, T. Jankowski: Kompleksowa metoda badania obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • E. Jankowska, T. Jankowski, D. Kondej: Badanie obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w wybranych pomieszczeniach pracy, (W: Materiały VIII Sympozjum: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy) , Łódź, 2001
 • M. Gliński: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • A. Lisowski, E. Jankowska, A. Thorpe, R. C. Brown: Penetration of monodisperse and polydisperse aerosols throught textile fibre filters. Journal of Aerosol Science, 2000, nr 31, s. 206-207
 • E. Jankowska, T. Reponem, K. Willeke, S. A. Grinshpun, K. J. Choi.: Collection of fungal spores on air filters and spore reentrainment from filters into air. Journal of Aerosol Science, 2000, nr 8(31), s. 969-978

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP