Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Ogólnokrajowa Konferencja
pn. ”Kształtowanie parametrów środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych”

10 października 2008 r.,

CIOP-PIB, Warszawa, Czerniakowska 16

Zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnokrajowej Konferencji pt. ”Kształtowanie parametrów środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych”, której celem jest przedstawienie i przedyskutowanie w kręgu specjalistów zagadnień zawiązanych z:
  • rozpoznaniem i oceną narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy pomieszczeń biurowych,
  • oceną działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych,
  • profilaktyką dotyczącą kształtowania odpowiednich parametrów środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych.

Konferencja skierowana jest do projektantów budynków i pomieszczeń pracy, projektantów wyposażenia pomieszczeń biurowych, pracowników służb nadzoru i kontroli warunków pracy, laboratoriów wykonujących badania i pomiary dotyczące środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, specjalistów bhp, pracodawców i pracowników, a także ekspertów reprezentujących jednostki naukowo-badawcze.

Konferencja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki projektu celowego-zamawianego PCZ 15-21 pn. ”Systemy kształtowania jakości powietrza w budynkach biurowych (profilaktyka tzw. „zespołu chorego budynku”)

Termin nadsyłania zgłoszeń na Konferencję – 19 września 2008 r.
(nabór uczestników zakończony)

Uczestnicy Konferencji pokrywają jedynie koszty związane z delegacją.

Otwarcie Konferencji – godz.10.00, planowane zakończenie – godz. 17.00

Szczegółowych informacji udziela:
Anna Machałowska
tel . 22/623 36 83, fax: 22/623 32 64, e-mail: anmah@ciop.pl

                                         Program Konferencji

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP