Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Obciążenie mięśniowo-szkieletowe | Obciążenie układu m-s na stanowisku pracy | Uregulowania prawne | Zalecenia profilaktyczne | Zapobieganie dolegliwościom układu m-s | Piśmiennictwo

Piśmiennictwo

źródło: opracowanie dr hab. inż. Danuty Roman-Liu

 1. Bartuzi P., Roman-Liu D. 2007. Ocena obciążenia i zmęczenia układu mięśniowo-szkieletowego z zastosowaniem elektromiografii. Bezpieczeństwo Pracy, 4, 7-10.
 2. Kamińska J. (2005). Jak prawidłowo siedzieć. Bezpieczeństwo Pracy, 5, 26-28.
 3. Kamińska J., Roman-Liu D.: Dolegliwości i choroby kręgosłupa. Skąd się biorą i jak się przed nimi chronić?. Warszawa, CIOP 2000.
 4. Roman-Liu D.: Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego na stanowisku pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 1996, 11, 2-5.
 5. Roman-Liu, 2007. Metoda oceny ryzyka związanego z pracą powtarzalną. Bezpieczeństwo Pracy, 7-8, 28-31.
 6. Komputerowe stanowisko pracy. Aspekty zdrowotne i ergonomiczne. [Red.] J. Bugajska, Warszawa 1999.
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach pracy z komputerem. Lista kontrolna BHP. CIOP. Warszawa 2000
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 W Sprawie Prac Wzbronionych Kobietom (Dziennik Ustaw 1996 Nr 1 14 poz. 545)
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 W Sprawie Wykazu Prac Wzbronionych Młodocianym ( Dziennik Ustaw nr 85, poz. 500, zm.: 1992, nr 1, poz. 1.; 1998, nr 105, poz. 658.)
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dziennik Ustaw nr 26, poz.313)
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dziennik Ustaw nr.148, poz.973).
 12. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 roku o wprowadzeniu środków w celu zwiększania bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy nr 89/391/EWG. W: Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotyczące ochrony pracy. Warszawa, CIOP 1992.
 13. Dyrektywa Rady z dnia 29 maja 1990 roku w sprawie minimalnych wymagań zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa nr 90/269/EWG. W: Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotyczące ochrony pracy. Warszawa, CIOP 1992.
 14. Dyrektywa Rady w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe 90/270/EWG. W: Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotyczące ochrony pracy. Warszawa, CIOP 1992.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP