Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Frezarki | Zagrożenia | Zalecenia bezpieczeństwa

Zalecenia bezpieczeństwa użytkowania frezarekOsłony stałe i ruchome stosowane we frezarkach mają na celu przede wszystkim przeciwdziałanie możliwości zetknięcia się ręki lub innej części ciała pracownika z wirującym frezem, jak również zabezpieczenie przed rozpryskiem skrawanych wiórów i cieczy chłodzących. Ze względu na różnorodność obrabianych przedmiotów, jak i typów samych frezarek stosuje się wiele rodzajów osłon ochronnych. Na fotografii zamieszczonej poniżej przedstawiono frezarkę pionową z zamocowaną na stole frezarki osłoną stałą z uchylnymi drzwiczkami osłaniającą strefę roboczą oraz osłoną stałą wrzeciona i freza.


Podczas obsługi frezarek należy przestrzegać następujących zasad:

 • przed uruchomieniem wrzeciona frezarki należy sprawdzić stan techniczny obrabiarki,
 • przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny lub ewentualnie zastosować:
  • osłony ruchomych części nie biorących udziału w procesie frezowania chroniące przed przypadkowym dotknięciem częścią ciała przez operatora lub innych osób,
  • osłony strefy roboczej chroniące pracowników przed odrzucanymi wiórami (szczególnie podczas szybkościowego frezowania metali frezami o dużej średnicy lub głowicami frezowymi),
  • osłonę trzpienia frezarskiego wystającego poza okular,
  • osłonę śruby mocującej frez i trzpień wystającej poza korpus frezarki,
 • przed przystąpieniem do pracy należy:
  • zapoznać się z dokumętacją techniczno – ruchową frezarki,
  • sprawdzić działanie urządzeń napędowych, sterujących i obieg smarowania frezarki,
 • przy szybkościowym frezowaniu metali wyłączenie frezarki powinno się odbywać przez wyłączenie ruchu noża, a następnie – posuwu stołu,
 • sprawdzić stan i funkcjonowanie sprzęgiełka rozłączającego korbki i kółka służące do ręcznego posuwu stołu ze śrubą pociągową stołu w przypadku włączenia posuwu mechanicznego,
 • sprawdzić we frezarkach sterowanych numerycznie stan działania automatycznego mechanizmu mocowania narzędzi i przyrządów we wrzecionie,
 • ustawić barierki lub odpowiednio oznakować barwami ostrzegawczymi miejsca wysuwania się stołu frezarki poza jej korpus lub obrabianego przedmiotu, w przypadku gdy obrabiany przedmiot ma większe gabaryty niż stół frezarki,
 • do zakładania i zdejmowania ciężkich przedmiotów należy stosować urządzenia transportowe, tj.: wciągniki, żurawie, suwnice, wózki jezdniowe z odpowiednim osprzętem,
 • podczas pracy na frezarce należy używać wyłącznie narzędzi skrawających i przyrządów dostosowanych do określonego procesu frezowania,
 • przedmiot i narzędzia skrawające powinny być prawidłowo i pewnie zamocowane,
 • przed włączeniem obrotów wrzeciona frezarki, frez powinien być odsunięty od obrabianego przedmiotu,
 • nie wolno zdejmować osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych frezarek,
 • naprawy frezarek powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez pracodawcę,
 • niedopuszczalne jest usuwanie wiórów sprężonym powietrzem lub ręcznie (gołą dłonią),
 • do usuwania wiórów z przestrzeni roboczej należy stosować narzędzia ręczne (np.: pędzle, zmiotki) lub urządzenia (np. elektromagnetyczne lub pneumatyczne),
 • niedopuszczalne jest chłodzenie narzędzia lub obrabianego przedmiotu za pomocą mokrego czyściwa,
 • nigdy nie należy hamować ruchu wrzeciona ręką lub przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów,
 • nie wolno w czasie mechanicznej obróbki sprawdzać dłonią dokładności obróbki, wymiarów przedmiotu obrabianego i dokonywać innych podobnych czynności,
 • nie dotykać ręką przedmiotu obrabianego w czasie ruchu wrzeciona,
 • niedopuszczalne jest dokonywanie czynności smarowniczych i konserwacyjnych w przypadku, gdy instrukcja obsługi nie zezwala na taką czynność (np.: gdy na frezarce prowadzone jest frezowanie),
 • nie wolno układać w trakcie obróbki na stole frezarki narzędzi, sprzętu, przyrządów pomiarowych, itp.,
 • nie wolno chłodzić obrabianego przedmiotu i narzędzia przy pomocy mokrych szmat, pakuł w czasie trwania obróbki,
 • nie wolno podczas frezowania zdejmować jakichkolwiek osłon,
 • nie wolno dopuszczać do obsługi frezarki inne osoby bez zgody przełożonego,
 • nie dopuszczalne jest samodzielne naprawianie uszkodzeń we frezarce.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP