Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Frezarki | Zagrożenia | Zalecenia bezpieczeństwa

Frezarki


Frezarki stosowane są do obróbki powierzchni płaskich i kształtowych (tj.: rowki, gwinty, koła zębate). Obróbka frezarką nazywa się frezowaniem. Frezowanie jest to usuwanie warstwy materiału z obrabianego przedmiotu za pomocą narzędzia obróbczego zwanego frezem. Głównym ruchem powodującym skrawanie freza jest jego ruch obrotowy, oprócz tego frez przesuwa się względem obrabianego materiału. Frezowanie może być wykonywane przy użyciu pojedynczego freza, głowicy frezowej lub zespołu frezów.

W procesie obróbczym mogą być używane frezarki: ogólnego przeznaczenia, specjalizowane i specjalne. Można wyróżnić frezarki:

 • stołowe,
 • kolumnowe i wspornikowe z pionowym (Fot. zamieszczone niżej)lub z poziomym wrzecionem,
 • łożowe do obróbki kształtowej z pionowym lub poziomym wrzecionem,
 • kopiarkowe,
 • karuzelowe i bębnowe (w produkcji seryjnej),
 • wiertarko-frezarki,
 • wielowrzecionowe,
 • bramowe typu ganty lub portalowego,
 • sterowane numerycznie CNC.


Widok ogólny frezarki pionowej


W procesie obróbczym na frezarce wyróżniamy metody frezowania:

 • obwodowego charakteryzującego się frezowaniem przeciwbieżnym, polegającego na tym, iż obrabiany przedmiot przesuwa się w kierunku przeciwnym do ruchu skrawającego ostrza freza,
 • czołowego charakteryzującego się frezowaniem współbieżnym, polegającego na tym, iż obrabiany przedmiot przesuwa się w kierunku zgodnym z ruchem skrawającego ostrza freza.

Na frezarce wykonywane są następujące czynności:

 • przygotowanie frezarki do pracy,
 • zamocowanie obrabianego przedmiotu,
 • uruchomienie frezarki,
 • ustawienie parametrów frezowania,
 • dosunięcie freza (lub głowicy frezarskiej) do powierzchni obrabianej,
 • włączenie posuwu,
 • proces frezowania,
 • odsunięcie freza od obrabianego przedmiotu,
 • zatrzymanie frezarki,
 • odmocowanie przedmiotu, itd.,
 • oczyszczenie frezarki.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP