Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Frezarki | Zagrożenia | Zalecenia bezpieczeństwa

Typowe zagrożenia występujące podczas użytkowania frezarek


Są to zagrożenia:

 • cięciem, odcięciem, skaleczeniem, uderzeniem w skutek wykonywania czynności związanych z realizacją procesu skrawania, np.:
  • podczas postoju frezarki (przy usuwaniu wiórów spod freza, sprawdzaniu gładkości obrabianej powierzchni, zakładaniu lub zdejmowaniu frezów z wrzeciona, mocowaniu przedmiotu obrabianego, itp.),
  • w czasie pracy freza ( czynność ta niedozwolona jest podczas pracy freza przy sprawdzaniu gładkości obrabianej powierzchni, usuwaniu wiórów spod freza, mierzeniu obrabianego przedmiotu ),
  • w czasie wykonywania czynności pomocniczych (przy przenoszeniu ostrych frezów, zakładaniu lub zdejmowaniu frezów z wrzeciona, przy sprawdzaniu krawędzi skrawających frezów),
 • uderzeniem, zgnieceniem na skutek upadających ciężkich przedmiotów lub głowic frezarskich,
 • uderzeniem, zgnieceniem, obtarciem, starciem na skutek przemieszczających się urządzeń transportowych lub ich elementów (tj. wciągnika, żurawi, suwnic, wózka jezdniowego z odpowiednim osprzętem),
 • skaleczeniem części ciała operatora w skutek u życia nie odpowiedniego lub stępionego freza będącego przyczyną powstawania zadziorów na obrabianym przedmiocie,
 • pochwyceniem, wciągnięciem, uderzeniem, odcięciem, skaleczenie, w skutek obracającego się wrzeciona lub narzędzie (frezu, głowicy frezowej),
 • uderzeniem, skaleczeniem, przekłuciem, przebiciem w skutek wyrzutu na znaczną odległość i z dużą energią wiórów,
 • poparzeniem w skutek wyrzutu wiórów o wysokiej temperaturze, np.: podczas frezowania głowicą frezarską,
 • uderzeniem, pochwyceniem, obtarciem w skutek obracających się elementów maszyny wystających poza okular część trzpienia frezarskiego, część śruby mocującej trzpień lub frez, a także korbki i kółka ręcznego posuwu stołu,
 • uderzeniem, starciem, obtarciem, przebiciem w skutek upadku przedmiotu obrabianego, podczas jego mocowania i zdejmowania,
 • uderzeniem, zgnieceniem, starciem, obtarciem w skutek przemieszczania się elementów maszyny (ruch przestawny stołu lub wrzeciennika),
 • uderzeniem, zgnieceniem, starciem, obtarciem w skutek kontaktu z transportem przedmiotu obrabianego (np.: załadowczy system paletowy)
 • uderzeniem, poparzeniem na skutek wytrysku płynów (cieczy eksploatacyjnych) pod ciśnieniem,
 • porażeniem prądem elektrycznym na skutek bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elementem maszyny znajdującym się pod napięciem,
 • skaleczeniem, obtarciem, przebiciem w skutek kontaktu z ostrymi frezami lub ostrymi krawędziami przedmiotów obrabianych,
 • pochwyceniem, wplątaniem, wciągnięciem w skutek stosowania niewłaściwej odzieży roboczej (zbyt luźno noszona).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP