Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Toksykologii - Aktualne publikacje

 • Gołofit-Szymczak M, Zapór L.: Szkodliwe czynniki biologiczne w zakładach fryzjerskich. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2009, nr 1, s. 20-33
 • J. Skowroń: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2008 r.. PiMOŚP, 2009, nr 1(59), s. 203-209
 • J. Skowroń: 1,2,3-Trichloropropan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.. PiMOŚP, 2009, nr 1(59), s. 69-104
 • J. Skowroń: NDSy- aktualności. Seminarium "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy", PTHP Oddział Łódzki oraz PTHP Zarząd Główny, 14-15.05.Łódź, 2009
 • J. Skowroń: The role of MAC values in Polish occupational safety and health. Materiały konferencyjne, 29th ICOH International Congress of Occupational Health, , Cape Town, RPA, 22-27.03., 2009
 • K. Miranowicz-Dzierżawska:: n-Heksanal. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.. PiMOŚP, 2009, nr 2(60), s. 79-83
 • L. Zapór L., M. Gołofit-Szymczak: Zagrożenia biologiczne w placówkach gastronomicznych.. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2009, nr 2, s. 6-9
 • M. Rózga, A.M. Protas, A. Jabłonowska, M. Dadlez, W. Bal: The Cu(II) complex of Aß40 peptide in ammonium acetate solutions. Evidence for ternary species formation.. CHEM. COMMUNICATION, 2009, nr , s. 1374-1376
 • M. Sokołowska M, M. Wszelaka-Rylik, J. Poznański, W. Bal: Spectroscopic and thermodynamic determination of three distinct binding sites for Co(II) ions in human serum albumin.. JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, 2009, nr , s. 1003,1005-1013
 • Zapór L.: GHS - zmiany w systemie klasyfikacji i oznakowania substancji., (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium) VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2009
 • Zapór L., Gołofit-Szymczak M: Zagrożenia biologiczne w placówkach gastronomicznych. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 1, s. 20-22
 • E. Gawęda, H. Puchalska: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczące karty charakterystyki substancji chemicznej.. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, nr 10, s. 8
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczšce karty charakterystyki substancji chemiczej.. bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 10, s. 8-12
 • J. Skowroń: Wartości dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu środowiska pracy ustalane w Unii Europejskiej, VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2008
 • K. Miranowicz-Dzierżawska: Rozporządzenie REACH - sporządzanie raportu bezpieczeństwa chemicznego.. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 9(444), s. 10-13
 • L. Zapór, M. Gołofit-Szymczak: Czynniki biologiczne w środowisku pracy - ocena ryzyka zawodowego.. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, nr 2, s. 6-9
 • Skowron J., Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Zasady ustalania normatywów higienicznych dla substancji chemicznych przyjęte w Polsce i w UE.. Acta Toxicologica, 2008, nr 16, s. 13
 • Starek A., Szymczak W., Zapór L.: Hematological effects of four ethylene glycol monoalkyl ethers in short-term repeated exposure in rats.. Arch. Toxicol, 2008, nr 82(2), s. 125-136
 • Zapór L: Klasyfikacja szkodliwych substancji chemicznych. W "Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium"., Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2008
 • J. Skowroń: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2006 r. PiMOŚP, 2007, nr 1(51), s. 155-162
 • J. Skowroń: Czynniki rakotwórcze i mutagenne w świetle ustawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej. PiMOŚP, 2007, nr 4(54), s. 5-43
 • K. Miranowicz-Dzierżawska: Rozporządzenie REACH - nowe prawo UE zwiększajšce bezpieczeństwo chemiczne.. PiMOŒP, 2007, nr 3(53), s. 5-16
 • Kurowska E, Zapór L, Bal W.: Proteomic search for markers of nickel(II) exposure in chromatin of A549 cells.. Toxicology Letters, 2007, nr , s. 172,212
 • L. Zapór: 1,3-Etylenotiomocznik. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.. PiMOŚP, 2007, nr 1(51), s. 57-95
 • M. Gołofit-Szymczak, L. Zapór: Zagrożenia biologiczne w oczyszczalni ścieków. Bezpieczeństwo pracy, 2007, nr 3, s. 26-28
 • Starek A., Jarosz J., Starek-Świechowicz B., Zapór L.: Haematological effects of 2-phenoxyethanol on vivo and haemolytic activity of 2-phenoxyacetic acid in vitro.. Acta Toxicologica, 2007, nr 15, s. 39-48
 • Starek A., Zapór L.:: Porównanie ostrego i podostrego działania hemolitycznego 2-metoksyetanolu i 2-butoksyetanolu u szczurów. VIII Konferencja Naukowa Interakcje Ksenobiotyków., , Poznań, 04-05.06., 2007
 • Starek A., Zapór L, Gołofit-Szymczak M.: Hematological effects of 2-methoxyethanol and 2-bytoxyethanol in short-term repeated exposure in rats.. Toxicology Letters, 2007, nr , s. 172,125
 • Zapór L., Starek A., Golofit-Szymczak M.: Porównanie ostrego hemolitycznego działania pięciu eterów glikolu etylenowego po podaniu podskórnym szczurom. XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, , Katowice 25-28.09., 2007
 • J. Skowroń: Background information on occupational exposure limits by country and organization - Poland. Global occupational exposure limits for over 5,000 specific chemicals, , Illinois, USA, 2006
 • J. Skowroń: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2005 r. PiMOŚP, 2006, nr 1(47), s. 205-210
 • J. Skowroń: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2005 r.. PiMOŚP, 2006, nr 1(47), s. 205-210
 • J.Skowroń: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2005 r.. PiMOŚP, 2006, nr 1(47), s. 205-210
 • L. Zapór: Adypinian bis(2-etyloheksylu). Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.. PiMOŚP, 2006, nr 4(50), s. 23-45
 • J. Skowroń: XLVII posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 1(402), s. 22
 • L. Zapór: Substancje niebezpieczne - ostrożnie! Benzotiazol. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 1(402), s. 24
 • M. Gołofit-Szymczak, J. Skowroń: Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 3(404), s. 29
 • J. Skowroń: XLI Posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 3(380), s. 31

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP