Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Problemy zawodowe osób starszych | Starzejące się społeczeństwo | Badania aktywności zawodowej pracowników | Przyczyny wczesnego kończenia aktywności zawodowej pracowników | Czynniki ryzyka przedwczesnej niezdolności do pracy | Aktywizacja zawodowa osób starszych w Strategii Lizbońskiej | Zalecenia dla pracowników starszych

Problemy zawodowe osób starszych -
Strategia Lizbońska, a aktywizacja zawodowa osób starszych


źródło: opracowania dr J. Bugajskiej oraz dr hab. n. med. Teresy Makowiec-Dąbrowskiej

Strategia Lizbońska stawia krajom członkowskim dwa cele do 2010 roku:


  • zwiększenie przecietnego wskaźnika zatrudnienia osób starszych (w wieku 55 - 64 lata) do 50%


  • podniesienie o 5 lat przeciętnego wieku wycofywania się z rynku pracy

Stworzenie zachęt do wydłużania aktywności zawodowej oraz usuwanie bodźców sprzyjających bierności zawodowej jest jednym z istotnych celów modernizacji modelu społecznego zawartego w Strategii Lizbońskiej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Polskie Forum Strategii Lizbońskiej

zobacz