Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przemysłowy hełm ochronny | Zasady doboru przemysłowych hełmów ochronnych


Podstawowe zasady doboru przemysłowych hełmów ochronnych

Podczas dobierania hełmu należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
  • zakres temperatur stosowania,
  • zakres regulacji pasa głównego umożliwiający prawidłowe dopasowanie hełmu do głowy,
  • konieczność zapewnienia ochrony przed dodatkowymi  czynnikami szkodliwymi (porażenie prądem elektrycznym, odpryski stopionego metalu, bardzo wysoka temperatura, itp.),
  • okres przydatności hełmu do użytkowania,
  • występowanie na stanowisku pracy innych czynników mogących wpływać na utratę przez hełm parametrów ochronnych ( np. agresywnych czynników chemicznych),
  • wywoływanie przez hełm dodatkowych zagrożeń (np. gromadzenie ładunków elektro-statycznych na skorupie może być niebezpieczne przy stosowaniu w środowisku wybuchowym),
  • konieczność współpracy z innymi środkami ochrony indywidualnej (np.: osłoną twarzy, nausznikami przeciwhałasowymi, środkami ochrony dróg oddechowych).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93