Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pojazdy ciężarowe poruszające się po drogach publicznych - wymagania ogólne | Dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych | Wyposażenie pojazdów ciężarowych zwiększające bezpieczeństwo pracy kierowcy | Warunki techniczne pojazdów ciężarowych | Warunki techniczne żurawi samochodowych | Warunki techniczne pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych | Ogumienie stosowane w pojazdach ciężarowych

Wymagania dotyczące ogumienia stosowanego w pojazdach ciężarowych


Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 nr 32 poz. 262), z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004r., nr 34, poz. 300; Dz. U. 2004r., nr 103, poz. 1085; Dz. U. 2004r., nr 169, poz. 1773; Dz.U. 2007 nr 90 poz. 604; Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1393;  Dz.U. 2009 nr 75 poz. 639; Dz.u. 2011 nr 47 poz. 242; Dz.U. 2011 nr 104 poz. 607; Dz.U. 2012 poz. 525; Dz.U. 2012 poz. 997), pojazd nie może być wyposażony:

 • w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi,

 • w opony różnej konstrukcji na osiach składowych,

 • w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika,

 • w opony o widocznych wadach np. pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę.

Ogumienie to jeden z najistotniejszych elementów mający wpływ na bezpieczeństwo. Opona przenosi wszystkie siły powstające między samochodem a drogą, pełni też rolę elementu sprężysto - tłumiącego.

Główne wymagania dotyczące opon:

 • duża trwałość (możliwość uzyskania dużych przebiegów, odporność na przebicia),

 • niewielkie opory toczenia,

 • dobra przyczepność obwodowa,

 • cichobieżność,

 • regeneracja (możliwość wykonania nadlewek).

Zaleca się stosowanie w pojazdach ciężarowych opon przystosowanych do określonych warunków eksploatacyjnych. Wyróżnia się opony z bieżnikiem uniwersalnym i terenowym.

Produkowane ogumienie przeznaczone jest na koła:

 • kierowane,

 • napędowe,

 • przyczep i naczep.

Opony na koła kierowane charakteryzują się bieżnikiem z wyraźnie zaznaczonymi pasami obwodowymi i usztywnionym opasaniem bocznym. Rzeźba bieżnika tych opon ma niesymetrycznie ułożone klocki o dużej sztywności. Muszą one zapewniać dobrą stateczność kierunkową i boczną.
Ogumienie kół napędowych jest najbardziej obciążone. Musi ono charakteryzować się dużą przyczepnością w każdych warunkach. Bieżnik opon kół napędowych ma wyraźnie zaznaczone poprzeczne rowki, które odprowadzają wodę i inne zanieczyszczenia z miejsca styku opony z nawierzchnią.
Na koła przyczep/naczep stosowane są opony wykazujące się najmniejszym oporem toczenia. Bieżnik opony powinien mieć wyraźne rowki obwodowe ułożone symetrycznie.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP