Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Czynniki mechaniczne | Narzędzia ręczne | Środki transportu drogowego | Hałas | Czynniki uciążliwe | Inne elementy bezpieczeństwa | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Pożar i wybuchZagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami


Problem: Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły m.in.: benzynę, naftę, rozpuszczalniki, dymy spawalnicze, gazy spalinowe.

Uwaga 1 - spaliny paliw zawierają bardzo toksyczny gaz - tlenek węgla, który może być przyczyną śmiertelnych zatruć.

Uwaga 2 - Spaliny silników Diesla są czynnikami prawdopodobnie rakotwórczymi dla ludzi.


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy personel warsztatu jest narażony na oddziaływanie substancji chemicznych i pyłów w stężeniach przekraczających wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS)? Dokonywanie okresowych pomiarów stężenia szkodliwych substancji chemicznych i pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy

Informowanie personelu o przekroczeniach wartości NDS czynników chemicznych i pyłów.

Czy są stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły? Zastosowanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach pracy.

Zapewnienie odprowadzenia spalin z pomieszczeń pracy.

Ograniczanie w procesie pracy w pomieszczeniach czynności wymagających uruchamiania silnika spalinowego.

Zainstalowanie mierników stężeń tlenku węgla.

Ograniczenie czasu pracy.

Czy są zapewnione środki ochrony indywidualnej? Stosowanie prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej.

Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie? Przeprowadzanie wstępnych i okresowych badań lekarskich.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP