Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Czynniki mechaniczne | Narzędzia ręczne | Środki transportu drogowego | Hałas | Czynniki uciążliwe | Inne elementy bezpieczeństwa | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Pożar i wybuchŚrodki transportu drogowego


Problem: Zagrożenia urazami podczas jazdy:

 • samochodem ciężarowym:
  • skrzyniowym (z/bez plandeki),
  • dostawczym,
  • furgonem,
  • samowyładowczym (tzw.: wywrotką),
  • specjalizowanym z nadwoziem do przewozu ładunków, np. cementu, betonu, paliw płynnych, środków chemicznych, fekaliów, samochodów, zwierząt żywych, półtusz zwierzęcych, artykułów spożywczych.
  • specjalnym przeznaczonym do wykonywania określonych prac, np. żuraw samochodowy, betoniarka, wóz asenizacyjny itp..
 • ciągnikiem siodłowym do ciągnięcia przyczep lub naczep.


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym nie zagraża bezpieczeństwu osób w nim jadących lub innych uczestników ruchu i nie naraża kogokolwiek na szkodę? Zapewnienie regularnych kontroli pojazdów i przeprowadzenie badań technicznych w stacjach diagnostycznych.

Zapewnienie należytego stanu technicznego pojazdu poprzez codzienne sprawdzanie stanu technicznego zwracając uwagę na różnego rodzaju uszkodzenia nadwozia pojazdu, nietypowe zachowanie silnika, czy też niski poziom płynów eksploatacyjnych, np.: z powodu jego wycieku. W przypadku stwierdzenia jakiegoś defektu w miarę możliwości usunąć go jeszcze przed wyjazdem w trasę.

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych nie powinny zagrażać bezpieczeństwu osób nim jadących oraz innym użytkownikom dróg, dlatego też w pojazdach powinno się:
 • stosować kontrastowe barwy nadwozia, świateł przeciwmgłowych, świateł odblaskowych w celu poprawy widoczności i zauważalności pojazdu,
 • stosować osłony boczne zapobiegające dostaniu się osób do strefy między kołami pojazdu lub zespołu pojazdów,
 • stosować fartuchy przeciwbłotne nie utrudniające jazdę innym użytkownikom dróg poruszających się za pojazadem,
 • wygłuszyć podłogę skrzyni ładunkowej oraz odpowiednio ustawić przewożony ładunek i zabezpieczać go przed przesunięciem w celu obniżenia hałasu pojazdu na drodze,
 • nie dopuszczać do przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu ciężarowego,
 • stosować kabiny wyróżniające się:
  • łatwym dostępem kierowcy do kabiny poprzez wygodne wejście (stopnie wejściowe do samochodu ciężarowego powinny być nisko umieszczone i mieć powierzchnię przeciwpoślizgową),
  • przestronnością wnętrza, tak aby stworzyć duży komfort pracy kierowcy i możliwość przejścia z jednej strony kabiny na drugą bez konieczności wysiadania z niej,
  • dużą przejrzystością widzenia dzięki przestronnemu oszkleniu i zastosowaniu odpowiedniego układu luster ułatwiających pracę kierowcy, a co za tym idzie zwiększające bezpieczeństwo.

Czy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym nie zakłóca spokoju publicznego hałasem przekraczającym poziom określony w przepisach?

Czy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym nie powoduje wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym poziom określony w przepisach?

Czy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym nie powoduje niszczenia drogi?

Czy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym zapewnia dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu?

Czy wewnątrz i na zewnątrz pojazdu nie ma wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą powodować urazy:
 • przecięciem,
 • przekłuciem,
 • starciem,
 • obtarciem?
Zlikwidowanie źródeł zagrożeń poprzez osłonięcie ostrych krawędzi lub śrub oraz stępienie wystających elementów pękniętej lub uszkodzonej burty.

Czy stosowane pojazdy są odpowiednie do wykonywanych zadań? Stosowanie pojazdów odpowiednich do wykonywanych zadań. Środki transportu powinny posiadać odpowiedni świadectwo o dopuszczeniu pojazdu do eksploatacji (wydanego przez Urzędu Dozoru Technicznego).

Czy pojazdy ciężarowe nie są przeciążane? Przestrzeganie instrukcji producenta i właściwości pojazdu dotyczących dopuszczalnej ładowności jaką może przewieźć pojazd.

Czy ładunek jest właściwie ustawiony i zamocowany oraz nie ogranicza widoczności? Ustawienie, mocowanie oraz rozładowywania ładunków na skrzyniach ładunkowych pojazdów powinno odbywać się pod kontrolą kierowcy lub zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR

Czy pojazdem ciężarowym kieruje osoba uprawniona? Osoba kierująca pojazdem ciężarowym powinna:
 • posiadać wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem,
 • odbyć, w ramach szkolenia, naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora,
 • zdać egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP