Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Czynniki mechaniczne | Narzędzia ręczne | Środki transportu drogowego | Hałas | Czynniki uciążliwe | Inne elementy bezpieczeństwa | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Pożar i wybuchHałas


Problem: Narażenie na hałas emitowany przez:

 • wiertarki,
 • szlifierki,
 • sprężarki,
 • silnik pojazdu uruchomiony w pomieszczeniu garażowo - przeglądowo - naprawczym,
 • narzędzia:
  • zmechanizowane (z napędem elektrycznym, pneumatycznym, itp.),
  • ręczne (młotki, przecinaki, pilniki, piłki ręczne, wkrętaki (śrubokręty), klucze),
 • czynności wykonywane przy pojeździe:
  • pompowanie kół,
  • naprawa pojazdu, itp..


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN) hałasu na stanowiskach pracy? Okresowe dokonywanie pomiarów hałasu.

Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.

Czy są stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające hałas? Eliminowanie hałaśliwych metod pracy.

Stosowanie obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych maszyn.

Ekranowanie stanowisk pracy (ekrany dźwiękochłonno-izolacyjne).

Ograniczenie czasu pracy operatora.

Oznakowanie stref zagrożonych hałasem.

Czy są stosowane właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej słuchu (wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe)? Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej słuchu.

Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie? Przeprowadzanie wstępnych i okresowych badań lekarskich.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP