Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Czynniki mechaniczne | Narzędzia ręczne | Środki transportu drogowego | Hałas | Czynniki uciążliwe | Inne elementy bezpieczeństwa | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Pożar i wybuchInne elementy bezpieczeństwa


Problem: Nieznajomość przepisów bhp


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje i znajomość: -przepisów i zasad bhp - obsługi użytkowanych maszyn i innych urządzeń? Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp: wstępnych i okresowych.

Prowadzenie szkoleń zawodowych i specjalistycznych.

Udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bhp i obsługi urządzeń do stałego korzystania na stanowiskach pracy.

Czy pracownicy znają niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki występujące na ich stanowiskach pracy oraz związane z nimi ryzyko zawodowe? Informowanie pracowników na bieżąco o czynnikach zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz związanym z nimi ryzyku zawodowym.

Omawianie przyczyn i okoliczności wypadków, środków zapobiegających wypadkom.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP